Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2

Wątek: Resety po raz kolejny...

 1. #1
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Dec 2011
  Posty
  35

  Domyślnie Resety po raz kolejny...

  Witam , kolejny raz mam problem z resetami, nvm co tym razem funkcjonuje źle , teoretycznie resety ręcznie działają, sprawdzałem wszystko jest poprawnie. Natomiast gdy próbuje ustawić w jakikolwiek sposób w cronie zdarzenie nie chcę się załączyć, tzn nie działają automatycznie. Mam hosting na serwisie Go Daddy jest to angielska witryna jest tam wmontowana również możliwość crona lecz nie wiem jaką komendę mam wpisać by funkcjonowało prawidło. Załączę plik resets.php z includes jest on prawie że nie zmieniany z Talosa i zwykły plik resetów który też nie ma zbyt wielu modyfikacji od tego z Talosa.

  Kod:
  <?php
  /**
   *  File functions:
   *  Resets in game - (mainreset) main reset and (smallreset) other resets
   *
   *  @name         : resets.php              
   *  @copyright      : (C) 2004,2005,2006,2007 Vallheru Team based on Gamers-Fusion ver 2.5
   *  @author        : thindil <thindil@users.sourceforge.net>
   *  @version       : 1.3
   *  @since        : 28.02.2007
   *
   */
  
  //
  //
  //    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  //  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  //  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  //  (at your option) any later version.
  //
  //  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  //  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  //  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  //  GNU General Public License for more details.
  //
  //  You should have received a copy of the GNU General Public License
  //  along with this program; if not, write to the Free Software
  //  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  //
  // $Id: resets.php 905 2007-02-28 21:33:05Z thindil $
  
  /**
   * Check avaible languages
   */  
  $path = 'languages/';
  $dir = opendir($path);
  $arrLanguage = array();
  $i = 0;
  while ($file = readdir($dir))
  {
    if (!ereg(".htm*$", $file))
    {
      if (!ereg("\.$", $file))
      {
        $arrLanguage[$i] = $file;
        $i++;
      }
    }
  }
  closedir($dir);
   
  /**
  * Main reset of game
  **/
  function mainreset() 
  {
    global $db;
    global $arrLanguage;
  
    $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='N' WHERE `setting`='open'");
    $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='Wykonywanie resetu' WHERE `setting`='close_reason'");
    $db -> Execute("TRUNCATE TABLE `events`");
    $db -> Execute("UPDATE `farm` SET `age`=`age`+1");
    $db -> Execute("DELETE FROM `farm` WHERE `age`>26");
    $db -> Execute("UPDATE `players` SET `age`=`age`+1, `hp`=`max_hp`, `bridge`='N', `houserest`='N'");
    /**
     * Add bonus to mana from items and check for duration of antidote
     */
    $arrRings = array();
    $intLangs = 0;
    foreach ($arrLanguage as $strLanguage)
    {
       require_once("languages/".$strLanguage."/resets.php");
       $arrRings[] = R_INT;
       $arrRings[] = R_WIS;
       $intLangs ++;
    }
    $arrStat = array('inteli', 'wisdom');
    $objStats = $db -> Execute("SELECT `id`, `inteli`, `wisdom`, `antidote` FROM `players`");
    while (!$objStats -> EOF)
    {
      $objRings = $db -> Execute("SELECT `power`, `name` FROM `equipment` WHERE `type`='I' AND `status`='E' AND `owner`=".$objStats -> fields['id']);
      while (!$objRings -> EOF)
      {
        $arrRingtype = explode(" ", $objRings -> fields['name']);
        $intAmount = count($arrRingtype) - 1;
        $intKey = array_search($arrRingtype[$intAmount], $arrRings);
        if ($intKey !== NULL)
        {
          $intKey = $intKey / $intLangs;
          $strStat = $arrStat[$intKey];
          $objStats -> fields[$strStat] = $objStats -> fields[$strStat] + $objRings -> fields['power'];
        }
        $objRings -> MoveNext();
      }
      $objRings -> Close();
      $objCape = $db -> Execute("SELECT `power` FROM `equipment` WHERE `type`='C' AND `status`='E' AND `owner`=".$objStats -> fields['id']);
      $intMaxmana = $objStats -> fields['inteli'] + $objStats -> fields['wisdom'];
      $intMaxmana = $intMaxmana + (($objCape -> fields['power'] / 100) * $intMaxmana);
      $objCape -> Close();
      if (!empty($objStats -> fields['antidote']))
      {
        $intAntidote = (int)$objStats -> fields['antidote']{1} + 1;
        if ($intAntidote == 10)
        {
          $strAntidote = '';
        }
          else
        {
          $strAntidote = $objStats -> fields['antidote']{0}.$intAntidote;
        }
      }
        else
      {
        $strAntidote = '';
      }
      $db -> Execute("UPDATE `players` SET `pm`=".$intMaxmana.", `antidote`='".$strAntidote."' WHERE `id`=".$objStats -> fields['id']);
      $objStats -> MoveNext();
      
    }
    $objStats -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE players SET energy=energy+max_energy WHERE miejsce!='Lochy' AND freeze=0 AND rasa!='' AND klasa!=''");
    $db -> Execute("UPDATE `players` SET `crime`=`crime`+1, `astralcrime`='Y' WHERE `klasa`='Złodziej' AND `freeze`=0");
    $intCtime = (time() - 200);
    $db -> Execute("UPDATE players SET freeze=freeze-1, lpv=".$intCtime." WHERE freeze>0");
    $db -> Execute("UPDATE outposts SET turns=turns+2, fatigue=100, attacks=0");
    $objItemname = $db -> Execute("SELECT name, id FROM equipment WHERE poison>0");
    while (!$objItemname -> EOF)
    {
      $strName = str_replace("Zatruty ", "", $objItemname -> fields['name']);
      $db -> Execute("UPDATE equipment SET name='".$strName."' WHERE id=".$objItemname -> fields['id']);
      $objItemname -> MoveNext();
    }
    $objItemname -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE equipment SET poison=0, ptype='' WHERE poison>0");
    /**
     * Outposts taxes
     */
    $intOutSize = 1;
    $outcost = $db -> Execute("SELECT `id`, `warriors`, `archers`, `catapults`, `gold`, `bcost`, `size` FROM `outposts`");
    while (!$outcost -> EOF) 
    {
      $cost = ($outcost -> fields['warriors'] * 7) + ($outcost -> fields['archers'] * 7) + ($outcost -> fields['catapults'] * 14);
      $query = $db -> Execute("SELECT count(*) FROM `outpost_monsters` WHERE `outpost`=".$outcost -> fields['id']);
      $nummonsters = $query -> fields['count(*)'];
      $query -> Close();
      $cost = $cost + ($nummonsters * 70);
      $query = $db -> Execute("SELECT count(*) FROM `outpost_veterans` WHERE `outpost`=".$outcost -> fields['id']);
      $numveterans = $query -> fields['count(*)'];
      $query -> Close();
      $cost = $cost + ($numveterans * 70);
      $bonus = ($cost * ($outcost -> fields['bcost'] / 100));
      $bonus = round($bonus, "0");
      $cost = $cost - $bonus;
      if ($outcost -> fields['gold'] >= $cost) 
      {
        $tax = $outcost -> fields['gold'] - $cost;
      } 
        else 
      {
        $tax = 0;
        if ($outcost -> fields['gold']) 
        {
          $lost = (100 * ($cost - $outcost -> fields['gold'])) / $cost;
        } 
          else 
        {
          $lost = 1;
        }
        if (!$outcost -> fields['gold']) 
        {
          $arrlost[0] = $outcost -> fields['warriors'];
        } 
          else 
        {
          if ($outcost -> fields['warriors']) 
          {
            $arrlost[0] = ceil($outcost -> fields['warriors'] * ($lost / 100));
          } 
            else 
          {
            $arrlost[0] = 0;
          }
        }
        if (!$outcost -> fields['gold']) 
        {
          $arrlost[1] = $outcost -> fields['archers'];
        } 
          else 
        {
          if ($outcost -> fields['archers']) 
          {
            $arrlost[1] = ceil($outcost -> fields['archers'] * ($lost / 100));
          } 
            else 
          {
            $arrlost[1] = 0;
          }
        }
        if (!$outcost -> fields['gold']) 
        {
          $arrlost[2] = $outcost -> fields['catapults'];
        } 
          else 
        {
          if ($outcost -> fields['catapults']) 
          {
            $arrlost[2] = ceil($outcost -> fields['catapults'] * ($lost / 100));
          } 
            else 
          {
            $arrlost[2] = 0;
          }
        }
        $arrtype = array('warriors','archers','catapults');
        for ($i = 0; $i < 3; $i++) 
        {
          $field = $arrtype[$i];
          $maxlost = $outcost -> fields[$field];
          if ($arrlost[$i] > $maxlost) 
          {
            $arrlost[$i] = $maxlost;
          }
          $db -> Execute("UPDATE outposts SET ".$arrtype[$i]."=".$arrtype[$i]."-".$arrlost[$i]." WHERE id=".$outcost -> fields['id']);
        }
      }
      $db -> Execute("UPDATE outposts SET gold=".$tax." WHERE id=".$outcost -> fields['id']);
      if (!$outcost -> fields['warriors'] && !$outcost -> fields['archers'])
      {
        if ($outcost -> fields['size'] > 1)
        {
          $db -> Execute("UPDATE outposts SET size=size-1 WHERE id=".$outcost -> fields['id']);
        }
          else
        {
          $db -> Execute("DELETE FROM outposts WHERE id=".$outcost -> fields['id']);
          $db -> Execute("DELETE FROM outpost_monster WHERE outpost=".$outcost -> fields['id']);
          $db -> Execute("DELETE FROM outpost_veterans WHERE outpost=".$outcost -> fields['id']);
        }
      }
      $intOutSize = $intOutSize + $outcost -> fields['size'];
      $outcost -> MoveNext();
    }
    $outcost -> Close(); 
    $db -> Execute("UPDATE houses SET points=points+2");
    $intMithcost = rand(100, 300);
    /**
    * Count aviable army in outposts
    */
    $intMaxtroops = $intOutSize * 20;
    $intMintroops = $intOutSize * 15;
    $intMaxspecials = $intOutSize * 10;
    $intMinspecials = $intOutSize * 7;
    $intWarriors = rand($intMintroops, $intMaxtroops);
    $intArchers = rand($intMintroops, $intMaxtroops);
    $intCatapults = rand($intMinspecials, $intMaxspecials);
    $intBarricades = rand($intMinspecials, $intMaxspecials);
    $itemid = $db -> Execute("SELECT `id` FROM `potions` WHERE `owner`=0");
    while (!$itemid -> EOF) 
    {
      $amount = rand(1, 50);
      $db -> Execute("UPDATE `potions` SET `amount`=".$amount." WHERE `id`=".$itemid -> fields['id']);
      $itemid -> MoveNext();
    }
    $itemid -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='20' WHERE setting='maps'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intWarriors."' WHERE setting='warriors'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intArchers."' WHERE setting='archers'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intCatapults."' WHERE setting='catapults'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intBarricades."' WHERE setting='barricades'");
    $db -> Execute("UPDATE players SET trains=trains+15 WHERE corepass='Y' AND freeze=0");
    $db -> Execute("UPDATE tribes SET atak='N'");
    /**
     * Jail - count duration and free prisoners
     */
    $db -> Execute("UPDATE `jail` SET `duration`=`duration`-1");
    $jail = $db -> Execute("SELECT `id`, `duration`, `prisoner` FROM `jail`");
    while (!$jail -> EOF) 
    {
      if ($jail -> fields['duration'] == 0) 
      {
        $db -> Execute("UPDATE `players` SET `miejsce`='Altara' WHERE `id`=".$jail -> fields['prisoner']);
        $db -> Execute("DELETE FROM `jail` WHERE `id`=".$jail -> fields['id']);
      }
      $jail -> MoveNext();
    }
    $jail -> Close();
    /**
     * Ban on chat
     */
    $db -> Execute("UPDATE `chat_config` SET `resets`=`resets`-1");
    $db -> Execute("DELETE FROM `chat_config` WHERE `resets`=0");
    /**
    * Lenght of poll
    */
    $objPolls = $db -> Execute("SELECT id, days FROM polls WHERE votes=-1");
    while (!$objPolls -> EOF)
    {
      if ($objPolls -> fields['days'])
      {
        $intDays = $objPolls -> fields['days'] - 1;
        if ($intDays == 0)
        {
          $objQuery = $db -> Execute("SELECT id FROM players");
          $intMembers = $objQuery -> RecordCount();
          $objQuery -> Close();
          $db -> Execute("UPDATE polls SET members=".$intMembers." WHERE id=".$objPolls -> fields['id']);
          $db -> Execute("UPDATE settings SET value='N' WHERE setting='poll'");
        }
        $db -> Execute("UPDATE polls SET days=days-1 WHERE id=".$objPolls -> fields['id']);
      }
      $objPolls -> MoveNext();
    }
    $objPolls -> Close();
    /** 
     * Warehouse actions
     */
    $arrItems = array('copper', 'iron', 'coal', 'mithril', 'adamantium', 'meteor', 'crystal', 'illani', 'illanias', 'nutari', 'dynallca', 'copperore', 'zincore', 'tinore', 'ironore', 'bronze', 'brass', 'steel', 'pine', 'hazel', 'yew', 'elm', 'illani_seeds', 'illanias_seeds', 'nutari_seeds', 'dynallca_seeds');
     $objTest = $db -> Execute("SELECT reset FROM warehouse WHERE reset=10");
    /**
     * Check for caravans
     */
    if ($objTest -> fields['reset'])
    { 
      $objCaravanday = $db -> Execute("SELECT `value` FROM `settings` WHERE `setting`='caravanday'");
      $intCaravanday = (int)$objCaravanday -> fields['value'];
      if ($intCaravanday == 10)
      {
        $intRoll = rand(1, 10);
        if ($intRoll == 10)
        {
          foreach ($arrItems as $strItem)
          {
            $objAmount = $db -> Execute("SELECT `amount` FROM `warehouse` WHERE `mineral`='".$strItem."' AND `reset`=1") or die($db -> ErrorMsg());
            $intPercent = rand(1, 100) / 100;
            $intBuy = $objAmount -> fields['amount'] * $intPercent;
            $intAmount = $objAmount -> fields['amount'] - $intBuy;
            $objAmount -> Close();
            $db -> Execute("UPDATE `warehouse` SET amount=".$intAmount.", `buy`=`buy`+".$intBuy." WHERE `mineral`='".$strItem."' AND `reset`=1");
          }
          $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='Y' WHERE `setting`='caravan'");
          $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='0' WHERE `setting`='caravanday'");
        }
          else
        {
          $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='N' WHERE `setting`='caravan'");
        }
      }
        else
      {
        $intCaravanday++;
        $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='".$intCaravanday."' WHERE `setting`='caravanday'");
        $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='N' WHERE `setting`='caravan'");
      }
    }
    /**
    * Count prices in warehouse
    */
    if (!$objTest -> fields['reset'])
    {
      $arrPricesmin = array(5, 15, 1, 15, 15, 300, 25, 25, 10, 25, 25, 2, 4, 6, 10, 14, 20, 4, 7, 10, 12, 10, 25, 10, 25, 25);
      $arrPricesmax = array(7, 25, 3, 25, 25, 400, 35, 35, 20, 35, 35, 4, 6, 8, 12, 18, 30, 6, 10, 15, 18, 20, 35, 20, 35, 35);
      for ($i = 0; $i < 26; $i++)
      {
        $intPrice = rand($arrPricesmin[$i], $arrPricesmax[$i]);
        $objReset = $db -> Execute("SELECT reset FROM warehouse WHERE mineral='".$arrItems[$i]."' AND reset=1");
        if ($objReset -> fields['reset'])
        {
          $objAmount = $db -> Execute("SELECT amount FROM warehouse WHERE mineral='".$arrItems[$i]."' AND reset=1");
          $intAmount = $objAmount -> fields['amount'];
          $objAmount -> Close();
          $db -> Execute("UPDATE warehouse SET reset=reset+1 WHERE mineral='".$arrItems[$i]."'");
        }
          else
        {
          $intAmount = 0;
        }
        $objReset -> Close();
        $db -> Execute("INSERT INTO warehouse (reset, mineral, cost, amount) VALUES (1, '".$arrItems[$i]."', ".$intPrice.", ".$intAmount.")");
        $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intPrice."' WHERE setting='".$arrItems[$i]."'") or die($db -> ErrorMsg());
      }
    }
      else
    {
      $arrPrice = array(0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.1, 0.1, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06);
      $arrCost = array();
      $arrSell = array();
      $arrBuy = array();
      $arrSell2 = array();
      $arrBuy2 = array();
      /**
      * Count price for each mineral, herb
      */
      for ($i = 0; $i < 26; $i++)
      {
        $objMineral = $db -> Execute("SELECT cost, sell, buy FROM warehouse WHERE mineral='".$arrItems[$i]."' ORDER BY reset ASC");
        $j = 0;
        while (!$objMineral -> EOF)
        {
          $arrCost[$j] = $objMineral -> fields['cost'];
          $arrSell[$j] = $objMineral -> fields['sell'];
          $arrBuy[$j] = $objMineral -> fields['buy'];
          $j++ ;
          $objMineral -> MoveNext();
        }
        $objMineral -> Close();
        $intSummarysell = 0;
        $intSummarybuy = 0;
        for ($j = 0; $j < 10; $j++)
        {
          $intSummarysell = $intSummarysell + $arrSell[$j];
          $intSummarybuy = $intSummarybuy + $arrBuy[$j];
        }
        for ($j = 0; $j < 10; $j++)
        {
          if ($intSummarysell || $intSummarybuy)
          {
            $arrSell2[$j] = $arrSell[$j] / ($intSummarysell + $intSummarybuy);
            $arrBuy2[$j] = $arrBuy[$j] / ($intSummarysell + $intSummarybuy);
          }
            else
          {
            $arrBuy2[$j] = $arrBuy[$j];
            $arrSell2[$j] = $arrSell[$j];
          }
        }
        $intPrice = 0;
        for ($j = 0; $j < 10; $j++)
        {
          $intPrice = $intPrice + (($arrBuy2[$j] - $arrSell2[$j] + 1) * $arrCost[$j] * $arrPrice[$j]);
        }
        $objAmount = $db -> Execute("SELECT amount FROM warehouse WHERE mineral='".$arrItems[$i]."' AND reset=1");
        $intAmount = $objAmount -> fields['amount'];
        $objAmount -> Close();
        if ($intAmount < 1)
        {
          $objMineral2 = $db -> Execute("SELECT cost FROM warehouse WHERE mineral='".$arrItems[$i]."' AND reset=1");
          $intPrice = $objMineral2 -> fields['cost'] + 1;
          $objMineral2 -> Close();
        }
        $db -> Execute("DELETE FROM warehouse WHERE mineral='".$arrItems[$i]."' AND reset=10");
        $db -> Execute("UPDATE warehouse SET reset=reset+1 WHERE mineral='".$arrItems[$i]."'");
        $db -> Execute("INSERT INTO warehouse (reset, mineral, cost, amount) VALUES (1, '".$arrItems[$i]."', ".$intPrice.", ".$intAmount.")");
        $intPrice = ceil($intPrice);
        $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intPrice."' WHERE setting='".$arrItems[$i]."'") or die($db -> ErrorMsg());
      }
    }
    $objTest -> Close();
    /**
    * Add game age
    */
    $objDay = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='day'");
    $intDay = $objDay -> fields['value'] + 1;
    $objDay -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intDay."' WHERE setting='day'");
    /**
    * Count amount minerals in mines
    */
    $objSearchmin = $db -> Execute("SELECT `player`, `days`, `mineral`, `searchdays` FROM `mines_search`");
    $arrMinerals = array('coal' => 0.75,
               'copper' => 1, 
               'zinc' => 2, 
               'tin' => 3, 
               'iron' => 4);
    while (!$objSearchmin -> EOF)
    {
      $intDays = $objSearchmin -> fields['days'] - 1;
      if (!$intDays)
      {
        $strMinname = $objSearchmin -> fields['mineral'];
        if ($objSearchmin -> fields['searchdays'] == 3)
        {
          $intAmount2 = 3000;
        }
        if ($objSearchmin -> fields['searchdays'] == 2)
        {
          $intAmount2 = 1500;
        }
        if ($objSearchmin -> fields['searchdays'] == 1)
        {
          $intAmount2 = 500;
        }
        $intAmount = ceil(rand(1, 10) * ($intAmount2 / $arrMinerals[$strMinname]));
        $objTest = $db -> Execute("SELECT owner FROM mines WHERE owner=".$objSearchmin -> fields['player']);
        if ($objTest -> fields['owner'])
        {
          $db -> Execute("UPDATE mines SET ".$strMinname."=".$strMinname."+".$intAmount." WHERE owner=".$objSearchmin -> fields['player']);
        }
          else
        {
         $db -> Execute("INSERT INTO mines (owner, ".$strMinname.") VALUES(".$objSearchmin -> fields['player'].", ".$intAmount.")");
        }
        $objTest -> Close();
        $db -> Execute("DELETE FROM mines_search WHERE player=".$objSearchmin -> fields['player']);
      }
        else
      {
        $db -> Execute("UPDATE mines_search SET days=days-1 WHERE player=".$objSearchmin -> fields['player']);
      }
      $objSearchmin -> MoveNext();
    }
    $objSearchmin -> Close();
    /**
     * Show new news
     */
    $db -> Execute("UPDATE news SET `show`='Y' WHERE `show`='N' AND `added`='Y' ORDER BY `id` ASC LIMIT 1");
    /**
     * Astral machine
     */
    $objTest = $db -> Execute("SELECT `value` FROM `settings` WHERE `setting`='tribe'");
    if (!$objTest -> fields['value'])
    {
      $objAstral = $db -> Execute("SELECT `owner`, `used`, `directed` FROM `astral_machine` WHERE `aviable`='Y'");
      while (!$objAstral -> EOF)
      {
        $intAstralenergy = $objAstral -> fields['used'] + $objAstral -> fields['directed'];
        if ($intAstralenergy >= 10000)
        {
          $objName = $db -> Execute("SELECT `name` FROM `tribes` WHERE `id`=".$objAstral -> fields['owner']);
          $time = date("H:i:s");
          $data = date("y-m-d");
          $hour = explode(":", $time);
          $day = explode("-",$data);
          $newhour = $hour[0];
          if ($newhour > 23) 
          {
            $newhour = $newhour - 24;
            $day[2] = $day[2]+1;
          }
          $arrtime = array($newhour, $hour[1], $hour[2]);
          $arrdate = array($day[0], $day[1], $day[2]);
          $newtime = implode(":",$arrtime);
          $newdata = implode("-",$arrdate);
          $arrtemp = array($newdata, $newtime);
          $newdate = implode(" ",$arrtemp);
          foreach ($arrLanguage as $strLanguage)
          {
            require_once("languages/".$strLanguage."/resets.php");
            $data = date("y-m-d");
            $strDate = $db -> DBDate($data);
            $db -> Execute("INSERT INTO `updates` (`starter`, `title`, `updates`, `lang`, `time`) VALUES('(Herold)','".U_TITLE."','".U_TEXT.$gamename.U_TEXT2.$gamename.U_TEXT3.$newdate.U_TEXT4.$objName -> fields['name'].U_TEXT5."','".$strLanguage."', ".$strDate.")");
          }
          $db -> Execute("UPDATE `settings` SET `value`='".$objAstral -> fields['owner']."' WHERE `setting`='tribe'");
          $arrComponents = array('C', 'O', 'T');
          $arrAmount = array(array(8, 8, 6, 6, 4, 4, 2),
                    array(10, 8, 6, 4, 2),
                    array(10, 8, 6, 4, 2));
          for ($i = 0; $i < 3; $i++)
          {
            $j = 0;
            foreach ($arrAmount[$i] as $intAmount)
            {
              $strName = $arrComponents[$i].$j;
              $objAmount = $db -> Execute("SELECT `amount` FROM `astral` WHERE `owner`=".$objAstral -> fields['owner']." AND `type`='".$strName."' AND `number`=0 AND `location`='C'");
              if ($objAmount -> fields['amount'] == $intAmount)
              {
                $db -> Execute("DELETE FROM `astral` WHERE `owner`=".$objAstral -> fields['owner']." AND `type`='".$strName."' AND `number`=0 AND `location`='C'");
              }
                else
              {
                $db -> Execute("UPDATE `astral` SET `amount`=`amount`-".$intAmount." WHERE `owner`=".$objAstral -> fields['owner']." AND `type`='".$strName."' AND `number`=0 AND `location`='C'");
              }
              $j ++;
            }
          }
          $db -> Execute("UPDATE `astral_machine` SET `used`=".$intAstralenergy.", `directed`=0 WHERE `owner`=".$objAstral -> fields['owner']);
          break;
        }
        $db -> Execute("UPDATE `astral_machine` SET `used`=".$intAstralenergy.", `directed`=0 WHERE `owner`=".$objAstral -> fields['owner']);
        $objAstral -> MoveNext();
      }
      $objAstral -> Close();
    }
    $objTest -> Close();
    /**
     * Add rings in shop
     */
    $objRings = $db -> Execute("SELECT `id`, `amount` FROM `rings` WHERE `amount`<28");
    $arrRings = array();
    $arrAmount = array();
    $i = 0;
    while (!$objRings -> EOF)
    {
      $arrRings[$i] = $objRings -> fields['id'];
      $arrAmount[$i] = $objRings -> fields['amount'];
      $i ++;
      $objRings -> MoveNext();
    }
    $objRings -> Close();
    $i = 0;
    foreach ($arrRings as $intRing)
    {
      $intAmount = rand(1, 4) + $arrAmount[$i];
      if ($intAmount > 28)
      {
        $intAmount = 28;
      }
      $db -> Execute("UPDATE `rings` SET `amount`=".$intAmount." WHERE `id`=".$intRing);
      $i ++;
    }
    /**
    * Reopen game
    */
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='Y' WHERE setting='open'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='' WHERE setting='close_reason'");
  }
  
  /**
  * Other reset in this same day
  */
  function smallreset() 
  {
    global $db;
    global $arrLanguage;
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='N' WHERE setting='open'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='Wykonywanie resetu' WHERE setting='close_reason'");
    $db -> Execute("TRUNCATE TABLE events");
    /**
     * Grow herbs
     */
    $db -> Execute("UPDATE farm SET age=age+1");
    $db -> Execute("DELETE FROM farm WHERE age>26");
    $itemid = $db -> Execute("SELECT `id` FROM `potions` WHERE `owner`=0");
    while (!$itemid -> EOF) 
    {
      $amount = rand(1, 50);
      $db -> Execute("UPDATE `potions` SET `amount`=".$amount." WHERE `id`=".$itemid -> fields['id']);
      $itemid -> MoveNext();
    }
    $itemid -> Close();
    /**
    * Count aviable army in outposts
    */
    $intOutSize = 1;
    $objOutpost = $db -> Execute("SELECT size FROM outposts");
    while (!$objOutpost -> EOF)
    {
      $intOutSize = $intOutSize + $objOutpost -> fields['size'];
      $objOutpost -> MoveNext();
    }
    $objOutpost -> Close();
    $intMaxtroops = $intOutSize * 20;
    $intMintroops = $intOutSize * 15;
    $intMaxspecials = $intOutSize * 10;
    $intMinspecials = $intOutSize * 7;
    $intWarriors = rand($intMintroops, $intMaxtroops);
    $intArchers = rand($intMintroops, $intMaxtroops);
    $intCatapults = rand($intMinspecials, $intMaxspecials);
    $intBarricades = rand($intMinspecials, $intMaxspecials);
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='20' WHERE setting='maps'");
    $objWarriors = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='warriors'");
    $objArchers = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='archers'");
    $objCatapults = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='catapults'");
    $objBarricades = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='barricades'");
    $intWarriors = $intWarriors + $objWarriors -> fields['value'];
    $intArchers = $intArchers + $objArchers -> fields['value'];
    $intCatapults = $intCatapults + $objCatapults -> fields['value'];
    $intBarricades = $intBarricades + $objBarricades -> fields['value'];
    $objWarriors -> Close();
    $objArchers -> Close();
    $objCatapults -> Close();
    $objBarricades -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intWarriors."' WHERE setting='warriors'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intArchers."' WHERE setting='archers'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intCatapults."' WHERE setting='catapults'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='".$intBarricades."' WHERE setting='barricades'");
    $db -> Execute("UPDATE `players` SET `hp`=`max_hp`, `bridge`='N', `houserest`='N'");
    /**
     * Add bonus to mana from items and check duration of antidote
     */
    $arrRings = array();
    $intLangs = 0;
    foreach ($arrLanguage as $strLanguage)
    {
       require_once("languages/".$strLanguage."/resets.php");
       $arrRings[] = R_INT;
       $arrRings[] = R_WIS;
       $intLangs ++;
    }
    $arrStat = array('inteli', 'wisdom');
    $objStats = $db -> Execute("SELECT `id`, `inteli`, `wisdom`, `antidote` FROM `players`");
    while (!$objStats -> EOF)
    {
      $objRings = $db -> Execute("SELECT `power`, `name` FROM `equipment` WHERE `type`='I' AND `status`='E' AND `owner`=".$objStats -> fields['id']);
      while (!$objRings -> EOF)
      {
        $arrRingtype = explode(" ", $objRings -> fields['name']);
        $intAmount = count($arrRingtype) - 1;
        $intKey = array_search($arrRingtype[$intAmount], $arrRings);
        if ($intKey !== NULL)
        {
          $intKey = $intKey / $intLangs;
          $strStat = $arrStat[$intKey];
          $objStats -> fields[$strStat] = $objStats -> fields[$strStat] + $objRings -> fields['power'];
        }
        $objRings -> MoveNext();
      }
      $objRings -> Close();
      $objCape = $db -> Execute("SELECT `power` FROM `equipment` WHERE `type`='C' AND `status`='E' AND `owner`=".$objStats -> fields['id']);
      $intMaxmana = $objStats -> fields['inteli'] + $objStats -> fields['wisdom'];
      $intMaxmana = $intMaxmana + (($objCape -> fields['power'] / 100) * $intMaxmana);
      $objCape -> Close();
      if (!empty($objStats -> fields['antidote']))
      {
        $intAntidote = (int)$objStats -> fields['antidote']{1} + 1;
        if ($intAntidote == 10)
        {
          $strAntidote = '';
        }
          else
        {
          $strAntidote = $objStats -> fields['antidote']{0}.$intAntidote;
        }
      }
        else
      {
        $strAntidote = '';
      }
      $db -> Execute("UPDATE `players` SET `pm`=".$intMaxmana.", `antidote`='".$strAntidote."' WHERE `id`=".$objStats -> fields['id']);
      $objStats -> MoveNext();
      
    }
    $objStats -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE `players` SET `crime`=`crime`+1, `astralcrime`='Y' WHERE `klasa`='Złodziej' AND `freeze`=0"); 
    $db -> Execute("UPDATE players SET energy=energy+max_energy WHERE miejsce!='Lochy' AND freeze=0 AND rasa!='' AND klasa!=''");
    $db -> Execute("UPDATE outposts SET turns=turns+2, fatigue=100, attacks=0");
    $db -> Execute("UPDATE tribes SET atak='N'");
    $db -> Execute("UPDATE houses SET points=points+2");
    $objItemname = $db -> Execute("SELECT name, id FROM equipment WHERE poison>0");
    while (!$objItemname -> EOF)
    {
      $strName = str_replace("Zatruty ", "", $objItemname -> fields['name']);
      $db -> Execute("UPDATE equipment SET name='".$strName."' WHERE id=".$objItemname -> fields['id']);
      $objItemname -> MoveNext();
    }
    $objItemname -> Close();
    $db -> Execute("UPDATE equipment SET poison=0, ptype='' WHERE poison>0");
    /**
     * Jail - count duration and free prisoners
     */
    $db -> Execute("UPDATE `jail` SET `duration`=`duration`-1");
    $jail = $db -> Execute("SELECT `id`, `duration`, `prisoner` FROM `jail`");
    while (!$jail -> EOF) 
    {
      if ($jail -> fields['duration'] == 0) 
      {
        $db -> Execute("UPDATE `players` SET `miejsce`='Altara' WHERE `id`=".$jail -> fields['prisoner']);
        $db -> Execute("DELETE FROM `jail` WHERE `id`=".$jail -> fields['id']);
      }
      $jail -> MoveNext();
    }
    $jail -> Close();
    /**
     * Ban on chat
     */
    $db -> Execute("UPDATE `chat_config` SET `resets`=`resets`-1");
    $db -> Execute("DELETE FROM `chat_config` WHERE `resets`=0");
    /**
     * Add rings in shop
     */
    $objRings = $db -> Execute("SELECT `id`, `amount` FROM `rings` WHERE `amount`<28");
    $arrRings = array();
    $arrAmount = array();
    $i = 0;
    while (!$objRings -> EOF)
    {
      $arrRings[$i] = $objRings -> fields['id'];
      $arrAmount[$i] = $objRings -> fields['amount'];
      $i ++;
      $objRings -> MoveNext();
    }
    $objRings -> Close();
    $i = 0;
    foreach ($arrRings as $intRing)
    {
      $intAmount = rand(1, 4) + $arrAmount[$i];
      if ($intAmount > 28)
      {
        $intAmount = 28;
      }
      $db -> Execute("UPDATE `rings` SET `amount`=".$intAmount." WHERE `id`=".$intRing);
      $i ++;
    }
    /**
     * Reopen game
     */
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='Y' WHERE setting='open'");
    $db -> Execute("UPDATE settings SET value='' WHERE setting='close_reason'");
  }
   
  ?>
  Kod:
  <?php
  /***************************************************************************
   *                reset.php
   *              -------------------
   *  copyright      : (C) 2004 Vallheru Team based on Gamers-Fusion ver 2.5
   *  email        : thindil@users.sourceforge.net
   *
   ***************************************************************************/
  
  /***************************************************************************
   *
   *    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
   *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   *  (at your option) any later version.
   *
   *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
   *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   *  GNU General Public License for more details.
   *
   *  You should have received a copy of the GNU General Public License
   *  along with this program; if not, write to the Free Software
   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
   *
   ***************************************************************************/ 
  
  require_once("includes/config.php");
  require_once('includes/resets.php');
  if ($_GET['step'] == 'reset') {
  	echo 'Duży reset wykonany';
    mainreset();
    exit;
  }
  if ($_GET['step'] == 'revive') {
  	echo 'Mały reset wykonany!';
    smallreset();
    exit;
  }
  ?>
  Nie wiem , testowałem też różne sposoby na innych webcronach, nie działa. Będę wdzięczny za pomoc...

 2. #2
  Ekspert Xnova Awatar TheSxW
  Dołączył
  Apr 2010
  Posty
  573

  Domyślnie

  a gdzie masz crona ? moze zle w niego wpisujesz on ma byc gdzies na stronie gdzie ciagle ktos siedzi np. index.php czy jakos tak a po wykonaniu niech dodaje sie jakis czas do bazy danych nastepnego resetu

  skoro reczny reset dziala to funkcje resetów nie zawodza zawodzi cron niewiadomo jak go napisales najprościej

  dodaj od bazy gdzies np Cron_reset z inta z wyczyszczona wartoscia moze byc 0

  w plikach np. index.php dodaj if(czas_teraz > Cron_reset){wykonaj kod; nastepnie zmien czas w bazie na +rok czy jak tam masz wszystko w sekundach bo opcja time() wyrzuca czas w sekundach od jakiejs tam dawnej daty xD}
  ... ...

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. [MAPA]Po raz kolejny..
  Przez Alvin w dziale Budowa gry via www
  Odpowiedzi: 10
  Ostatni post / autor: 15-01-2013, 08:34
 2. Kolejny lay - Gra samochodowa
  Przez Dix w dziale Wasze prace
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 17-05-2010, 12:49
 3. Kolejny Błąd
  Przez Baston w dziale Problemy przy tworzeniu własnej gry
  Odpowiedzi: 10
  Ostatni post / autor: 25-12-2009, 13:37
 4. Kolejny projekt
  Przez LumiX w dziale Wasze prace
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 10-08-2009, 20:31
 5. Kolejny lay.
  Przez Xca w dziale Wasze prace
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post / autor: 11-03-2008, 18:12

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •