Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15

Wątek: Błąd gry Comand RPG modified by Khulmar

 1. #1
  Zbanowany
  Dołączył
  Jun 2011
  Posty
  66

  Domyślnie Błąd gry Comand RPG modified by Khulmar

  Witam mam problem z tym silnikiem Comand RPG modified by Khulmar a oto błędy:
  1.Przy wysyłaniu wiadomości do graczy pisze nie możesz wysyłać wiadomości sam do siebie a wpisuje inny nic drugiego użytkownika
  a oto plik
  Kod php:
  <?php
  /**
  * @author Khulmar
  * @license GNU/GPL
  * @version 0.1
  * @copyright (C) 2009 ComandRPG
  *
  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  * (at your option) any later version.
  *
  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  * GNU General Public License for more details.
  *
  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  * along with this program; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  */

  require_once('head.php');
  ?>

  <div class="post">
      <div class="postheader"><h1>Poczta</h1></div>
      <div class="postcontent">

  <?php
  function clip ($text$number
  {
      if (
  strlen($text) > $number)
      {
          
  $text preg_replace('/s+?(S+)?$/'''substr($text0$number+1));
          
  $text substr($text0$number);
          return 
  $text.'...';
      }    
      else return 
  $text;
  }

  function 
  close($text)
  {
      echo 
  "$text";
      echo 
  '</div><div class="postfooter"></div></div>';
      require_once(
  'bottom.php');
      exit;
  }

  $num mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM `mail` WHERE `owner`=".$user -> get['id']." ORDER BY `id` DESC"));

  if (
  $user -> get['rank'] == 'User'$max_num 100;
  else 
  $max_num 500;

  if (
  $num $max_num) echo '<b>Pojemność</b>: '.$num.'/'.$max_num.'<br /><br />';
  else echo 
  '<b>Pojemność</b>: <span style="color:red;">'.$num.'/'.$max_num.'</span><br /><br />';

  if (!isset(
  $_GET['czytaj']) && !isset($_GET['opcja']) && !isset($_GET['del']))
  {
      echo 
  'Odebrane | <a href="mail.php?opcja=wyslane">WysĹ‚ane</a> | <a href="mail.php?opcja=napisz">Napisz</a><br /><br />';
  }
      elseif (isset(
  $_GET['opcja']) && $_GET['opcja'] == 'wyslane')
  {
      echo 
  '<a href="mail.php">Odebrane</a> | WysĹ‚ane | <a href="mail.php?opcja=napisz">Napisz</a><br /><br />';
  }
      elseif (isset(
  $_GET['opcja']) && $_GET['opcja'] == 'napisz')
  {
      echo 
  '<a href="mail.php">Odebrane</a> | <a href="mail.php?opcja=wyslane">WysĹ‚ane</a> | Napisz<br /><br />';
  }
      else
  {
      echo 
  '<a href="mail.php">Odebrane</a> | <a href="mail.php?opcja=wyslane">WysĹ‚ane</a> | <a href="mail.php?opcja=napisz">Napisz</a><br /><br />';
  }

  $bg '#3F3F3F';

  if (!isset(
  $_GET['czytaj']) && !isset($_GET['opcja']) && !isset($_GET['del']))
  {
      
  $pobierz mysql_query("SELECT * FROM `mail` WHERE `owner`=".$user -> get['id']." AND `type`='odebrane' ORDER BY `id` DESC");
      echo 
  '<table width="400" cellpadding="0" cellspacing="1">
            <tr>
            <td width="50"><p style="color:white;">Lp</p></td>
            <td width="150"><p style="color:white;">Nadawca</p></td>
            <td width="150"><p style="color:white;">Temat</p></td>
            <td width="50"><p style="color:white;">Opcje</p></td>
            </tr>'
  ;
      
  $pobierz_num mysql_num_rows($pobierz);
      
  $lp $pobierz_num;      
      if(
  $pobierz_num 0
      {
          while(
  $i mysql_fetch_object($pobierz)) 
          {
              echo 
  '<tr>';
              if (
  $i -> if_read != 'N') echo '<td><p>'.$lp.' <blink>!!</blink></p></td>';
              else echo 
  '<td><p>'.$lp.'</p></td>';
              echo 
  '<td><p>'.$i -> autor.' ('.$i -> autor_id.')</p></td>
                    <td><p>'
  .clip($i -> title20).'</p></td>
                    <td><p><a href="mail.php?czytaj='
  .$i -> id.'">Czytaj</a><br /><a href="mail.php?del='.$i -> id.'">Skasuj</a></p></td>
                    </tr>'
  ;
              
  $lp--;
          }
      }
      else 
  close ('</table><br />Nie masz ĹĽadnych wiadomoĹ›ci!');
      echo 
  '</table>';
  }

  if (isset(
  $_GET['czytaj']))
  {
      if (
  ereg("^[0-9]*$"$_GET['czytaj']))
      {
          
  $check mysql_fetch_object(mysql_query('SELECT * FROM `mail` WHERE `id`='.$_GET['czytaj'].' AND `owner`='.$user -> get['id']));    
          if (
  $check == true)
          {
              if (!isset(
  $_POST['odpisz']))
              {
                  if (
  $check -> if_read != 'N'mysql_query("UPDATE `mail` SET `if_read`='N' WHERE `id`=".$_GET['czytaj']);
                  
  $od mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `konta` WHERE `id`=".$check -> owner));
                  echo 
  '<table style="border:1px solid '.$bg.'; padding:5px;"><tr><td>
                        <b>Data wysĹ‚ania:</b> '
  .$check -> date.' <br />
                        <b>Nadawca:</b> '
  .$check -> autor.' ('.$check -> autor_id.')<br />
                        <b>Odbiorca:</b> '
  .$od -> login.' ('.$check -> owner.')<br />
                        <b>TytuĹ‚:</b> '
  .$check -> title.'</b>
                        </td></tr></table><br /><br />
                        '
  .$check -> text.'
                        <br /><br />
                        <form method="post" action="mail.php?czytaj='
  .$_GET['czytaj'].'#odpisz">
                        <textarea name="text" style="width:300px; height:200px;"></textarea><br />
                        <input type="submit" name="odpisz" style="width:302px;" value="Odpisz">
                        </form>'
  ;
              }
                  else
              {
                  if (
  $num $max_num)
                  {
                      if (!empty(
  $_POST['text']))
                       {
                          
  $date date("Y-m-d H:i:s");
                          
  $_POST['text'] = nl2br(strip_tags($_POST['text']));
                          
  $title $check -> title.': odp';
                          
  mysql_query("INSERT INTO `mail` (`owner`, `text`, `title`, `autor_id`, `autor`, `date`, `type`) VALUES (".$check -> autor_id.", '<span style=font-size:15px;>".$user -> get['login']."</span></i>: ".$_POST['text']."', '".$title."', ".$user -> get['id'].", '".$user -> get['login']."', '".$date."', 'odebrane')");
                          
  mysql_query("INSERT INTO `mail` (`owner`, `text`, `title`, `autor_id`, `autor`, `date`, `type`, `do_user`) VALUES (".$user -> get['id'].", '<span style=font-size:15px;>".$user -> get['login']."</span></i>: ".$_POST['text']."', '".$title."', ".$user -> get['id'].", '".$user -> get['login']."', '".$date."', 'wyslane', ".$check -> autor_id.")");
                          echo 
  '<span style="color:green;">WysĹ‚ano wiadomość do usera o id '.$check -> autor_id.'</span>';
                      }
                      else echo 
  '<span style="color:red;">Nic nie wpisano!</span>';
                  }
                  else echo 
  '<span style="color:red;">Twoja poczta jest zapeĹ‚niona. Wykasuj niektĂłre wiadomoĹ›ci, aby mĂłc dalej pisać</span><br /><br />';
              }
          }
          else echo 
  '<span style="color:red;">Nie ma takiej wiadomoĹ›ci!</span>';
      }
      else echo 
  '<span style="color:red;">Nie ma takiej wiadomoĹ›ci!</span>';
  }

  if (isset(
  $_GET['opcja']) && $_GET['opcja'] == 'wyslane')
  {  
      if (!isset(
  $_GET['zobacz']))
      {
          
  $wyslane mysql_query("SELECT * FROM `mail` WHERE `owner`=".$user -> get['id']." AND `type`='wyslane' ORDER BY id DESC");
          
  $number mysql_num_rows($wyslane);
          echo 
  '<table width="400" cellpadding="0" cellspacing="1">
                <tr>
                <td width="50"><p style="color:white;">Lp</p></td>
                <td width="150"><p style="color:white;">Do</p></td>
                <td width="150"><p style="color:white;">Temat</p></td>
                <td width="50"><p style="color:white;">Opcje</p></td>
                </tr>'
  ;
          
  $lp $number;      
          if (
  $number 0
          {
              while (
  $i mysql_fetch_object($wyslane)) 
              {
                  
  $do mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `konta` WHERE `id`=".$i -> do_user));
                  echo 
  '<tr>
                        <td style="padding:5px;">'
  .$lp.'</td>
                        <td style="padding:5px;">'
  .$do -> login.' ('.$i -> do_user.')</td>
                        <td style="padding:5px;">'
  .clip($i -> title30).'</td>
                        <td style="padding:5px;"><a href="mail.php?opcja=wyslane&zobacz='
  .$i -> id.'">Czytaj</a><br /><a href="mail.php?del='.$i -> id.'">Skasuj</a></td>
                        </tr>'
  ;
                  
  $lp--;
              }
          }
          else 
  close ('</table><br />Brak wysĹ‚anych listĂłw!');
          echo 
  '</table>';
      }
          else
      { 
          
  $check mysql_fetch_object(mysql_query('SELECT * FROM `mail` WHERE `id`='.$_GET['zobacz'].' AND `owner`='.$user -> get['id']));
          if (
  $check == true)
          {    
              
  $text nl2br(strip_tags($check -> text));
              
  $od mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `login` FROM `konta` WHERE `id`=".$check -> do_user));
               echo 
  '<table style="border:1px solid '.$bg.'; padding:5px;"><tr><td>
                    <b>Data wysĹ‚ania:</b> '
  .$check -> date.' <br />
                    <b>Nadawca:</b> '
  .$check -> autor.' ('.$check -> autor_id.')<br />
                    <b>Odbiorca:</b> '
  .$od -> login.' ('.$check -> do_user.')<br />
                    <b>TytuĹ‚:</b> '
  .$check -> title.'</b>
                    </td></tr></table><br /><br />
                    '
  .$check -> text.'<br /><br />';        
          }
          else echo 
  '<span style="color:red;">Nie ma takiej wiadomoĹ›ci!</span>';
      }
  }

  if (isset(
  $_GET['opcja']) && $_GET['opcja'] == 'napisz')
  {
      if (!isset(
  $_POST['napisz']))
      {
          if (isset(
  $_GET['do'])) $value $_GET['do'];
          else 
  $value 'Login usera';
          echo 
  '<form method="post" action="mail.php?opcja=napisz#napisz">
                <input type="text" name="do" style="width:300px;" value="'
  .$value.'" onfocus="if (this.value == \'Login usera\') this.value = \'\';" onblur="if (this.value == \'\') this.value = \'Login usera\';"><br />
                <input type="text" style="width:300px;" name="title" value="TytuĹ‚" onfocus="if (this.value == \'TytuĹ‚\') this.value = \'\';" onblur="if (this.value == \'\') this.value = \'TytuĹ‚\';"><br />
                <textarea name="text" style="width:300px; height:200px;"></textarea><br />
                <input type="submit" name="napisz" style="width:302px;" value="Napisz">
                </form>'
  ;
      }
          else
      {
          if (
  $num $max_num)
          { 
              if (
  $_POST['do'] == $user -> get['login'])
              {
                  
  $tescik mysql_fetch_array(mysql_query('SELECT `login`, `id` FROM `konta` WHERE `login`="'.$_POST['do'].'"'));
                  if (
  $tescik == falseclose ('UĹĽytkownik do ktĂłrego wysyĹ‚asz wiadomość nie istnieje!');
                  if (!empty(
  $_POST['text']) && !empty($_POST['do']) && !empty($_POST['title']))
                  {
                      
  $date date("Y-m-d H:i:s");
                       
  $_POST['text'] = nl2br(strip_tags($_POST['text']));
                      
  mysql_query("INSERT INTO `mail` (`owner`, `text`, `title`, `autor_id`, `autor`, `date`, `type`) VALUES (".$tescik['id'].", '<i><span style=font-size:15px;>".$user -> get['login']."</span></i>: ".$_POST['text']."', '".$_POST['title']."', ".$user -> get['id'].", '".$user -> get['login']."', '".$date."', 'odebrane')");
                      
  mysql_query("INSERT INTO `mail` (`owner`, `text`, `title`, `autor_id`, `autor`, `date`, `type`, `do_user`) VALUES (".$user -> get['id'].", '<i><span style=font-size:15px;>".$user -> get['login']."</span></i>: ".$_POST['text']."', '".$_POST['title']."', ".$user -> get['id'].", '".$user -> get['login']."', '".$date."', 'wyslane', ".$tescik['id'].")");
                      echo 
  '<span style="color:green;">WysĹ‚ano wiadomość do '.$_POST['do'].'</span>';
                  }
                  else echo 
  '<span style="color:red;">WypeĹ‚nij wszystkie pola!</span>';
              }
              else echo 
  '<span style="color:red;">Nie moĹĽesz wysyĹ‚ać wiadomoĹ›ci do siebie!</span>';
          }
              else
          {
              echo 
  '<span style="color:red;">Twoja poczta jest zapeĹ‚niona. Wykasuj niektĂłre wiadomoĹ›ci, aby mĂłc dalej pisać</span><br /><br />';
          }        
      }
  }

  if (isset(
  $_GET['del']))
  {
      if (
  mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT `id` FROM `mail` WHERE `owner`=".$user -> get['id']." AND `id`=".$_GET['del'])))
      {
          
  mysql_query('DELETE FROM `mail` WHERE `id`='.$_GET['del']);
          echo 
  '<span style="color:green;">Skasowano wiadomość</span>';
      }
      else echo 
  '<span style="color:red;">Nie ma takiej wiadomoĹ›ci!</span>';
  }
  ?>

      </div>
      <div class="postfooter"></div>
  </div>

  <?php
  require_once('bottom.php');
  ?>
  2:
  i mam problem z resetami a oto plik
  Kod php:
  <?php
  /**
  * @author Khulmar
  * @license GNU/GPL
  * @version 0.1
  * @copyright (C) 2009 ComandRPG
  *
  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  * (at your option) any later version.
  *
  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  * GNU General Public License for more details.
  *
  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  * along with this program; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  */

  // Najlepiej by hasło było długim ciągiem znaków i liczb

  $pass 'Tu Wpisz swoje hasło';

  if (
  $_GET['pass'] == $pass)
  {
      require_once(
  "common/config.php");
      require_once(
  "common/reset.php");
      
  reset();  
      exit;
  }
  else die (
  'Złe hasło!');

  /*
   * Instrukcja:
   * Aby uruchomić resety zarejestruj się na jakiejś stronie która oferuje cronjobs (cron) np. webcron.org, webcron.pl i podaj jako adres resetu:
   *
   * http://twojadres.pl/execute_reset.php?pass=tu_wpisz_swoje_hasło_które_podałeś_wyżej
   *
   */
  ?>
  wpisuje wszysko dobrze pojawia się białe okno tak jakby reset się zrobił a tu lipa

 2. #2
  Zasłużony Awatar Rodkan
  Dołączył
  Mar 2011
  Posty
  1,465

  Domyślnie

  2. Zarzuć plik reset.php...

 3. #3
  Zbanowany
  Dołączył
  Jun 2011
  Posty
  66

  Domyślnie

  Kod php:
  <?php
  /**
  * @author Khulmar
  * @license GNU/GPL
  * @version 0.1
  * @copyright (C) 2009 ComandRPG
  *
  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  * (at your option) any later version.
  *
  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  * GNU General Public License for more details.
  *
  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  * along with this program; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  */

  // Bez CronJobs'a się nie obejdzie ;)

  function resets ()
  {
      
  mysql_query('UPDATE `hp`=`max_hp`, `zmeczenie`=0');  
  }
  ?>

 4. #4
  Zarejestrowany Awatar Migo
  Dołączył
  Aug 2011
  Posty
  905

  Domyślnie

  Nie nazywaj tematów "Błąd"

 5. #5
  Zasłużony Awatar Rodkan
  Dołączył
  Mar 2011
  Posty
  1,465

  Domyślnie

  2. Gdzieś tam jest połączenie z bazą?!

 6. #6
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Oct 2011
  Posty
  9

  Domyślnie

  Rodkan w 2 pliku jeśli $_GET['pass'] == $pass
  to potem wczytuje plik config.php i reset.php a następnie wywołuje funkcje reset() więc jest :P

 7. #7
  Zasłużony Awatar Rodkan
  Dołączył
  Mar 2011
  Posty
  1,465

  Domyślnie

  Nie znam silnika, nie wiem czy gdzieś jest łączenie, jeśli jest to dobrze. Zresztą dobrze byłoby gdyby wkleił błędy...

 8. #8
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Oct 2011
  Posty
  9

  Domyślnie

  a błąd jest w tym że złe zapytanie mysql

  zamień:
  Kod php:
  mysql_query('UPDATE `hp`=`max_hp`, `zmeczenie`=0'); 
  na
  Kod php:
  mysql_query('UPDATE konta SET `hp`=`max_hp`, `zmeczenie` = 0'); 
  teraz jak się przyjrzałem to zobaczyłem

 9. #9
  Zbanowany
  Dołączył
  Jun 2011
  Posty
  66

  Domyślnie

  witam.
  Dalej jest błąd ale inny zrobiłem wszystko co mówiłeś i jest taki błąd

  Warning: Wrong parameter count for reset() in /home/arcaro/domains/ariso.it-host.pl/public_html/execute_reset.php on line 31

  oto ta linijka

  reset();

  sami zreszto zobaczcie oto adres gry http://www.ariso.it-host.pl/index.php

  login: Arcaro
  hosło: zalmitego

  a oto link do resetu
  http://www.ariso.it-host.pl.pl/execute_reset.php?pass=zalmitego

  a jak usunę tą linijkę to pojawia się biała strona tak jakby reset się wykonał ale lipa zmęczenie nie pada
  Ostatnio edytowane przez Arcaro ; 03-11-2011 o 22:50

 10. #10
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Nov 2009
  Posty
  345

  Domyślnie

  Chodzi o to że tablica jest pusta, przetłumacz sobie sam, jutro postaram ci się rozwiązać problem bo dzisiaj już czasu nie mam
  Moja gra: rejestracja, logowanie, bank.

Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Comand RPG by boosik01
  Przez boosik01 w dziale Kosz
  Odpowiedzi: 42
  Ostatni post / autor: 06-12-2011, 14:56
 2. Comand RPG modified by Khulmar
  Przez Khulmar w dziale Comand RPG
  Odpowiedzi: 48
  Ostatni post / autor: 26-07-2011, 13:48
 3. Gamers-Fusion 2.5 modified by Harrocan
  Przez Harrocan w dziale Gamers Fusion
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 12-09-2010, 22:46
 4. Comand RPG
  Przez Matusk w dziale Comand RPG
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 27-06-2010, 16:08
 5. [MySQL] phpBB modified by Przemo
  Przez Myst w dziale PHP / MySql
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 12-04-2008, 21:50

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •