1. Opis błędu
Podczas zmiany nazwy chowańca, brak filtracji $_GET['name'].
2. Zagrożenie
Błąd umożliwiający atak SQL Injection.
3. Rozwiązanie
[OTWÓRZ]
core.php
[ZNAJDŹ]
Kod php:
    /**
    * Change core name
    */
    
if (isset($_GET['name']))
    { 
[DODAJ PO]
Kod php:
        $_GET['name'] = htmlspecialchars($_GET['name']);