Do kompilacji i uruchomienia TrinityCore będą nam potrzebne:

1) TortoiseSVN
2) Visual Studio 2008
3) Net FrameWork 3.5

Zaczynamy...


1) ??ciągamy TrinityCore
http://dev.trinitycore.org/trinitycore/

2) Włączamy Microsoft Visual Studio 2008

Klikamy "Open" i wybieramy

Kod:
win/TrinityCore&Script VC90.sln
Następnie:

Klikamy

Kod:
Build -> Configuration Manager
Pó??niej:

Kod:
Build -> Build Solution
Kiedy ci to się zrobi to zależy od DYSKU/RAMU/PROCKA

=== Build: 11 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped === If there are errors, start the whole process over.

Kompilacja ukończona!!!

Wchodzimy w folder TrinityCore/ etc i widzimy

Kod:
trinitycore.conf.dist
Kod:
trinityrealm.conf.dist
Zmieniamy nazwę na:

Kod:
trinitycore.conf
Kod:
trinityrealm.conf
Edytujemy pliki trinitycore.conf i trinityrealm.conf poprzez Notatnik.

Otwieramy Trinityrealm.conf

Szukamy linijkę:
Kod:
LoginDatabaseInfo = "127.0.0.1;3306;root;<hasło_mysql>;realmd"
Otwieramy trinitycore.conf

Szukamy linijki:
[CODE]
DataDir = "<??cieżka MAP plików DBC>"
LoginDatabaseInfo = "127.0.0.1;3306;root;<hasło_mysql>;realmd"
WorldDatabaseInfo = "127.0.0.1;3306;root;<hasło_mysql>;world"
CharacterDatabaseInfo = "127.0.0.1;3306;root;<hasło_mysql>;characters "

Update TDB:

http://svn.assembla.com/svn/trinitydatabase/

Nie zrozumiałeś czegoś, masz jakiś problem napisz w tym temacie!

Poradnik pisany [100%] przeze mnie!