mam taki błąd któr wiem co oznacza błąd w składni ale nie wiem gdzie ;/
Kod html:
Query Code: INSERT INTO uni1_messages SET parentMessageID	= messageID, senderID	 = 0, senderName	 = '1368877571', userID	 = 1, time	 = Na Admins [1:1:1] brakło środków do budowy Elektrowania Słoneczna. 
Miałeś, 216 Metal , 11.249 Kryształ i 5.807 Deuterium. 
a potrzebowałeś 854 Metal , 342 Kryształ i 0 Deuterium., messageType	 = 99, subject	 = 'Lista budowy', text	 = 'Nie udało się wykonać zadań z listy budowy', hasRead	 = 0 universe	 = '1';
kawałek kodu php gdzie niby jest błąd
Kod php:
$SQL    "INSERT INTO ".MESSAGES." SET 
                   parentMessageID    = "
.(empty($parentID) ? "messageID" $parentID).",
                   senderID            = "
.$senderID.",
                   senderName        = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape($senderName)."',
                   userID            = "
.$userID.",
                   time                = "
.$time.",
                   messageType        = "
.$messageType.",
                   subject            = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape($subject)."',
                   text                = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape($text)."',
                   hasRead            = "
.$hasRead."
                   universe            = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape(1)."';";
        
        
$GLOBALS['DATABASE']->query($SQL); 


a jak przywruce orginalny plik
Kod html:
Fatal error: Class 'Globals' not found in /home/hyotaru12/domains/galaxyworld.blutu.pl/public_html/includes/classes/PlayerUtil.class.php on line 432

tu tak samo

Kod php:
$SQL    "INSERT INTO ".MESSAGES." SET 
                   parentMessageID    = "
.(empty($parentID) ? "messageID" $parentID).",
                   senderID            = "
.$senderID.",
                   senderName        = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape($senderName)."',
                   userID            = "
.$userID.",
                   time                = "
.$time.",
                   messageType        = "
.$messageType.",
                   subject            = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape($subject)."',
                   text                = '"
.$GLOBALS['DATABASE']->escape($text)."',
                   hasRead            = "
.$hasRead.",
                   universe            = "
.Globals::getUni().";";
        
        
$GLOBALS['DATABASE']->query($SQL); 
proszę o pomoc