Oto bardzo prosty skrypt dzięki któremu wyświetlimy ilość graczy online na serwerze.

Kod:
<?php

//pisane na potrzeby serwera http://ericanetwork.pl/

$connection = @mysql_connect('localhost', 'root', 'haslo')
or die('Brak polaczenia z hostem.<br>błąd: '.mysql_error());
$db = @mysql_select_db('baza', $connection)
or die('Klopot z baza<br>blad: '.mysql_error());

$zapytanie = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM characters WHERE online='1';")
or die('Błąd zapytania'); 

$ile = mysql_result($zapytanie,0);
echo $ile;
mysql_close($connection);

?>