Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10

Wątek: [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw

 1. #1
  Zasłużony
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  366

  Domyślnie [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw

  Blyskawiczny kurs PHP od podstaw
  Spis treści:

  Kurs cz.1: Wprowadzenie, rozszerzenia, składnia, komentarze by unix89
  Kurs cz.2: Echo i Print by unix89
  Kurs cz.3: Zmienne by unix89
  Kurs cz.4: Funkcje by Geralt
  Kurs cz.5: Klasy by Geralt


  Witam Kurs będzie się składał z kilku części zaczynając od samych podstaw PHP do rzeczy trudniejszych. W razie pytań proszę zamieszczać tematy na tym forum.

  Jeżeli nie znasz HTML-a to na nic Ci ten kurs. Najpierw zapoznaj się z dostępnymi w internecie kursami HTML-a i poznaj jego podstawy. Polecam stronę Kurs HTML


  1. Na początek kilka słów o samym PHP:

  Skrót PHP oznacza "PHP: Hypertext Preprocessor".

  PHP jest językiem skryptowym zaprojektowanym do użycia przy tworzeniu dynamicznych stron WWW, odznaczającym się szybkością działania, łatwością instalacji i tworzenia nowych aplikacji. PHP potrafi współpracować ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi i serwerami HTTP, a także większością dostępnych systemów baz danych.
  <p align=right>?ródło:PHPedia</p>

  2. Rozszerzenie:

  Kod skryptu PHP umieszczamy w pliku o rozszerzeniu .php. Plik taki zawiera mieszankę HTML oraz PHP. Kod PHP możemy otwierać i zamykać wielokrotnie wewnątrz jednego pliku.

  3. Składnia:

  Kod skryptu PHP umieszczamy pomiędzy znacznikami:
  Kod:
  <?php
  
  ?>
  Każdą linię kodu musimy zakończyć średnikiem (. Nie dotyczy to komentarzy i paru rzeczy na które będę przy ich omawianiu zwracać uwagę.

  4. Komentarze:

  a) komentarz jednolinijkowy:
  Kod:
  <?php
  //To jest komentarz jedno linijkowy
  ?>
  b) komentarz wielolinijkowy:
  Kod:
  <?php
  /*
  To
  jest
  komentarz
  wielolinijkowy
  */
  Ostatnio edytowane przez unix89 ; 03-01-2009 o 12:59

 2. #2
  Zasłużony
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  366

  Domyślnie Kurs cz.2 Echo i print

  5. Instrukcje wyjścia:

  W programach komputerowych drukowanie wyników wykonujemy stosując instrukcje wyjścia. W języku PHP służą do tego dwie konstrukcje językowe: echo oraz print.

  Możemy zatem zapisać:
  Kod:
  <?php
  echo 'Witaj!'; 
  ?>
  lub
  Kod:
  <?php
  print 'Witaj!'; 
  ?>
  Pomiędzy echo oraz print nie ma żadnej praktycznej różnicy, która powodowałaby, że należy stosować jedną bąd?? drugą z nich. Dobrym zwyczajem jest stosowanie wyłącznie jednej z powyższych konstrukcji. W dalszej części będziemy używali wyłącznie konstrukcji echo.

  Do czego służy instrukcja echo?

  Instrukcja echo drukuje podany argument. Jeżli w kodzie skryptu umieścimy wywołanie:
  Kod:
  <?php
  echo 'Witaj!'; 
  ?>
  to na stronie pojawi nam się napis Witaj!

  Zamiast apostrofów (' ') możemy używać cudzysłowów(" ").

  Instrukcja echo nie musi zostać zamknięta w tej samej linii w której została otwarta. Poprawne jest napisanie:
  Kod:
  <?php
  echo "Ten 
  tekst 
  zajmie 
  tylko
  jedną 
  linijkę
  na 
  stronie"; 
  ?>
  w skutek powyższego kodu na stronie otrzymamy:
  Kod:
  Ten tekst zajmie tylko jedną linijkę na stronie
  Ostatnio edytowane przez unix89 ; 03-01-2009 o 13:02

 3. #3
  Zasłużony
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  366

  Domyślnie Kurs cz.3 Zmienne

  6. Zmienne:

  Jak w każdym języku programowania także w PHP istnieje pojęcie zmiennej. Czym ona jest? Zmienna przechowuje dane w trackie wykonywania skryptu. Każda zmienna ma swoją nazwę i wartość:

  Kod:
  $imie="Jan"; 
  $liczba1=30; 
  $liczba2=30.1;
  Nazwy zmiennych:

  Nazwy zmiennych mogą się składać z liter, cyfr i znaków podkreślenia. Nie mogą jednak rozpoczynać się od cyfry. Każdą nazwę zmiennej poprzedza się znakiem dolara "$". W nazwach zmiennych uwzględniana jest wielkość liter. Oto przykłady nazw zmiennych:

  Kod:
  $imie; 
  $Imie; 
  $MojeImie; 
  $imie1; 
  $moje_imie;
  Typy zmiennych:

  Zmienne w PHP dzielimy na typy. W PHP nie jest wymaganie deklarowanie typu zmiennej.

  Kod:
  $imie="Krzysztof" - zmienna typu string
  $liczba1=30 - zmienna typu integer
  $liczba2=30.4 -zmienna typu double
  To nie wszystko o zmiennych dalsza część tego kursu pó??niej...
  Ostatnio edytowane przez unix89 ; 03-01-2009 o 13:04

 4. #4
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  317

  Domyślnie Kurs cz.4 Funkcje

  7. Funkcje
  Wykonując polecenie np. echo wywołujemy tak naprawdę funkcję, która wykonuje odpowiednią operację (w tym wypadku wyświetla tekst). Niektóre funkcje zwracają jakąś wartość, np. funkcje matematyczne.

  W PHP mamy możliwość tworzenia własnych funkcji, czyli fragmentów kodu wykonujących określone zadanie. Taka funkcja może pobierać jakieś parametry, może również zwracać wartość. Daną funkcje musisz zadeklarować przed jej użyciem. Oto ogólna składnia:

  Kod:
  function nazwa_funkcji(parametry) 
  { 
   kod; 
  
   [return wartosc_zwracana]; 
  }
  Jak więc widzimy, każda funkcja składa się ze słowa function, po którym podajemy jej nazwę. Po nazwie w nawiasach podajemy list? parametrów, które funkcja przyjmuje. Je?li nie przyjmuje żadnych parametrów nawiasy pozostawiamy puste. Po takim nagłówku pomiędzy nawiasami klamrowymi zamieszczamy ciało funkcji, czyli cały jej kod. Do zwracania wartości używamy słowa return. Daną funkcję wywołujemy podając jej nazwę i listę parametrów (lub kiedy nie trzeba podawać parametrów - puste nawiasy).

  Dużo teorii, ale poniższy przykład wszystko demonstruje:

  Kod:
  <html> 
  <head> 
   <title>Funkcje</title> 
  </head> 
  <body> 
   <? 
    // funkcja bez parametrow, nie 
    // zwraca wartosci 
    function Napisz_moje_imie() 
    { 
      echo "Karol <br>"; 
    } 
  
    // funkcja potrzebuje jednego 
    // parametru 
    function Napisz_imie($imie) 
    { 
     echo $imie."<br>"; 
    } 
  
    // funkcja potrzebuje dwa 
    // parametry i zwraca wartosc 
    function Oblicz($x,$y) 
    { 
     return ($x*$y); 
    } 
  
    // funkcja pobiera jeden parametr 
    // i zwraca wartosc 
    function Podaj_obwod($r) 
    { 
     $wynik=(2*3.14*$r); 
     return $wynik; 
    } 
  
    echo "Teraz testy:<br>"; 
    Napisz_moje_imie(); 
    Napisz_imie("Binboy"); 
    echo "2*2=".Oblicz(2,2)."<br>"; 
    echo "Obwod kola o promieniu 10=".Podaj_obwod(10)."<br>"; 
  
   ?> 
  </body> 
  </html>
  Należy pamiętać, że o ile wielkość liter w nazwach funkcji wbudowanych w PHP, tzn. np. echo nie odgrywa znaczącej roli, to w funkcjach tworzonych samemu jest istotna.

  Teraz jeszcze trochę o parametrach. Lista parametrów, jakie funkcja przyjmuje składa się z nazw zmiennych (pod jakimi dane zostaną zapamiętane) oddzielonych od siebie przecinkami. Wszystkie te zmienne, kiedy funkcja jest wywoływana są tworzone i inicjowane przekazanymi wartościami. Po zakończeniu działania funkcji, zmienne automatycznie są usuwane. O widoczności zmiennych mówiliśmy przy ich omawianiu. Modyfikując zawartość takiej zmiennej, nie zmieniamy wartości zmiennej przekazanej do funkcji, a jedynie jej kopie wewnątrz. Jeśli byśmy tak chcieli, to nazwę musielibyśmy poprzedzić znakiem &.

  W PHP mamy również możliwość tworzenia tzw. parametrów domyślnych. W tym przypadku przy ich wypisywaniu w nawiasach okrągłym nadajemy im daną wartość. Wszystkie parametry z domyślnymi wartościami muszą być na końcu listy parametrów. Poniższy przykład demonstruje użycie parametrów w naszych programach:

  Kod:
  <html> 
  <head> 
   <title>Funkcje - parametry</title> 
  </head> 
  <body> 
   <? 
    function Wyswietl($napis) 
    { 
      echo "$napis <br>"; 
      $napis="Binboy"; 
    } 
  
    function Wyswietl2(&$napis) 
    { 
      echo "$napis <br>"; 
      $napis="Binboy"; 
    } 
  
    function Wyswietl3($napis,$kolor="BLUE") 
    { 
     echo "<font color='$kolor'>$napis</font> <br>"; 
    } 
  
    // funkcja Wyswietl nie zmieni 
    // wartosci zmiennej $tekst 
    $tekst="Karol";     
    Wyswietl($tekst); 
    echo "$tekst <br><br>"; 
  
  
    // funkcja Wyswietl2 ZMIENI 
    // wartosc zmiennej $tekst 
    Wyswietl2($tekst); 
    echo "$tekst <br><br>"; 
  
    // wywolanie funkcji bez parametru 
    // okreslajacego kolor 
    Wyswietl3("[BHP] Binboy HomePage"); 
  
    // wywolanie funkcji z podaniem ow 
    // parametru 
    Wyswietl3("[BHP] Binboy HomePage","RED"); 
   ?> 
  </body> 
  </html>

  Dynamiczne wywołanie funkcji


  Jednym z elementów PHP, których nie ma ani Pascal, ani C/C++ jest tzw. dynamiczne wywołanie funkcji. Polega to na tym, że do zmiennej przypisujemy nazwę danej funkcji, a następnie używamy tej zmiennej, jak zwykłej funkcji (łącznie z parametrami). Oto przykład:

  Kod:
  <html> 
  <head> 
   <title>Funkcje - dynamiczne wywolane</title> 
  </head> 
  <body> 
   <? 
     
    function Pokaz($napis) 
    { 
     echo $napis."<br>"; 
    } 
  
    function Podaj_imie() 
    { 
     echo "Karol <br>"; 
    } 
  
    // przypisujemy do zmiennej 
    // nazwe funkcji 
    $Zmienna="Pokaz"; 
  
    // wywolujemy zmienna, jak funkcje 
    $Zmienna("To jesy napis"); 
  
    // podajemy nazwe innej funkcji 
    $Zmienna="Podaj_imie"; 
  
    // i wywolujemy 
    $Zmienna(); 
  
   ?> 
  </body> 
  </html>
  Ostatnio edytowane przez unix89 ; 03-01-2009 o 13:17

 5. #5
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  317

  Domyślnie Kurs cz.5 Klasy

  Klasy
  Programowanie obiektowe jest możliwe również w PHP (mimo, iż jest to język interpretowany). Nie jestem przekonany, czy będziesz tego używał, jednak jeśli jesteś przyzwyczajony, to PHP Ci na to pozwala.

  Ogólna składania deklaracji klas jest następująca:

  Kod:
  class Nazwa_klasy
  { 
   [var deklaracja zmiennej] 
   [deklaracja funkcji] 
  }
  Jak więc widzimy tutaj deklaracja zmiennych jest obowiązkowa (i wynika istoty obiektu... trzeba wiedzieć, z czego dokładnie się on składa). Nazwy zmiennych (właściwości) są dowolne, natomiast nazwy metod nie do końca. Kiedy nazwa metody jest taka sama, jak nazwa klasy, metoda ta staje się automatycznie konstruktorem danego obiektu (i jest wykonywana zaraz, po jego utworzeniu). PHP nie posiada destruktorów (sam troszczy się o "posprzątanie").

  Mając zdefiniowaną klasę, do tworzenia obiektów używamy polecenia new. Dostęp do poszczególnych elementów obiektu mamy dzięki operatorowi ->. Wszystkie klasy posiadają wewnętrzną zmienną this, która wskazuje na dany obiekt. Odwołując się do właściwości obiektu, ich nazwy nie poprzedamy już znakiem dolara.

  Oto przykład, który demonstruje używanie obiektów w naszych skryptach:

  Kod:
  <html> 
  <head> 
   <title>Obiekty</title> 
  </head> 
  <body> 
   <? 
     
     class samochod 
     { 
      // wlasciwosci 
      var $predkosc; 
      var $kolor; 
      var $radio; 
  
  
      // metody 
  
      // konstruktor 
      function samochod() 
      { 
       $this->predkosc=0; 
       $this->kolor="CZERWONY"; 
       $this->radio=FALSE; 
      } 
  
      // inne metody 
      function Wlacz_radio() 
      { 
        $this->radio=TRUE; 
      } 
  
      function Wylacz_radio() 
      { 
        $this->radio=FALSE; 
      } 
     } 
  
     // tworzymy obiekt 
     $Syrenka=new samochod; 
  
     echo "Kolor naszego samochodu: ".$Syrenka->kolor."<br>"; 
     echo "Stan radia: "; 
     if ($Syrenka->radio) echo "Wlaczone<br>"; else echo "Wylaczone<br>"; 
  
     $Syrenka->Wlacz_radio(); 
  
     echo "Stan radia: "; 
     if ($Syrenka->radio) echo "Wlaczone<br>"; else echo "Wylaczone<br>"; 
   ?> 
  </body> 
  </html>
  Ostatnio edytowane przez unix89 ; 03-01-2009 o 13:22

 6. #6
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Jan 2008
  Posty
  2

  Domyślnie [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw

  czężć 4 i 5 przypomina kurs z edhtml'a, a tam jest wyra??nie napisane "Wszelkie prawa zastrzeżone!" ;p

  Screen funkcje
  Screen klasy
  Ostatnio edytowane przez unix89 ; 03-01-2009 o 13:22

 7. #7
  Zasłużony Awatar karer
  Dołączył
  Apr 2008
  Posty
  2,554

  Domyślnie [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw

  Blaze, daj jakis dowod/porownanie zastrzerzonych czesci z edhtmla i tych z 1 postu. Jak nie dasz to uznam oskarzenia za bezpodstawne i kasuje post.

  24h na poprawe pozniej kosz.

 8. #8
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Jan 2008
  Posty
  2

  Domyślnie [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw


 9. #9
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Jul 2008
  Posty
  34

  Domyślnie Odp: [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw

  Ja nie wiem czy jest podobna bo mi się sprawdzać nie chce xD
  Ale jeśli nawet to i tak resztę kursu napisał ładnie...
  Aha i jeszcze pytanie ode mnie ;PP...
  Czy te kursy PHP są takie krótkie???

 10. #10
  WAN
  WAN jest nieaktywny
  Grupa MmoCenter
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  976

  Domyślnie Odp: [Php] Blyskawiczny kurs PHP od podstaw

  Php jest proste, nie ma sie co rozwodzic w tych kursach
  Reszts sama przychodzi z praktyka i manualem

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Tworzenie gry od podstaw!
  Przez Xca w dziale Dyskusje
  Odpowiedzi: 18
  Ostatni post / autor: 30-07-2020, 14:32
 2. Tworzenie gry od podstaw
  Przez Racket w dziale Problemy przy tworzeniu własnej gry
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post / autor: 19-09-2010, 10:33
 3. Gra od podstaw - Sesje
  Przez Adamowicz w dziale Problemy przy tworzeniu własnej gry
  Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 04-05-2010, 15:40
 4. Jak postawić porządny server od podstaw [ArcEMU 2.4.3]
  Przez LumiX w dziale Tworzenie serwera gry World of Warcraft
  Odpowiedzi: 8
  Ostatni post / autor: 23-08-2009, 19:32
 5. Calutki kurs PHP od podstaw
  Przez Geralt w dziale PHP / MySql
  Odpowiedzi: 10
  Ostatni post / autor: 14-11-2007, 15:02

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •