Sazian pisząc ten tutorial zakładał, że każdy przechowuje id (tudzież email, czy inną unikalną informację) w SESSION. Zatem, jeżeli ktoś zaloguje się do Twojej aplikacji to powinieneś utworzyć SESSION z jakąś unikalną informacją dla danego użytkownika. Zazwyczaj jest to id, czyli np. $_SESSION['user_id']. Następnie, zgodnie z tutorialem, używasz tej informacji aby wysłać zapytanie do bazy danych, czyli zapisać w niej wysyłaną informację:

Kod:
mysql_query("INSERT INTO chat SET `id_sender`=".$_SESSION['user_id'].", `tekst`='".mysql_escape_string($_POST['tekst'])."'");
A następnie, przy pomocy kolejnego zapytania:

Kod:
$tekst=mysql_query('SELECT ch.tekst, p.user, p.rank FROM chat ch LEFT JOIN players p ON p.id = ch.id_sender ORDER BY ch.id DESC LIMIT 5 ');
pobierasz sobie login i możesz go następnie wyświetlić. Ot, wszystko. Jeżeli nadal nie rozumiesz to przeczytaj jeszcze raz poradnik, w końcu Ci się uda.

PS Widzę, że sporo osób korzysta z tego tutoriala, a jest on obecnie nieaktualny. Trzeba się wziąć za jego zaktualizowanie