Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7

Wątek: Problem z head.php.

 1. #1
  Zarejestrowany
  Dołączył
  May 2008
  Posty
  29

  Domyślnie Problem z head.php.

  Witajcie.Właśnie założyłem konto na boo.pl(przeniosłem gre z cba.p na boo.pl), a wcześniej miałem na cba.pl i tam miałem wszystko OK.Dobra zaczne opisywać błąd wyskoczył mi błąd w grze po zalogowaniu się.
  Kod:
  Notice: Trying to get property of non-object in /home/accounts_g/gram/public_html/includes/head.php on line 139
  
  Notice: Trying to get property of non-object in /home/accounts_g/gram/public_html/includes/head.php on line 141
  
  Fatal error: Call to a member function MoveNext() on a non-object in /home/accounts_g/gram/public_html/includes/head.php on line 159
  (na cba.pl było wszystko ok)

  A teraz dam wam kod z head.php
  Nie moge go dodać ponieważ przekracza dozwoloną długość(20000 znaków)

  Jeśli jest ktoś chętny pomocy to dziękuje, a plik head.php moge wysłać przez maila.


  Prosze pomuszcie.

 2. #2
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Jan 2008
  Posty
  24

  Domyślnie Odp: Problem z head.php.

  Wklej kod przez nopaste i podaj, wtedy może coś się zrobi...

 3. #3
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  65

  Domyślnie Odp: Problem z head.php.

  Fatal error: Call to a member function MoveNext() on a non-object in /home/accounts_g/gram/public_html/includes/head.php on line 159

  ten błąd raczej znam - sprawd?? w tedy bazę danych - zauważysz że będzie przeciążona :P

 4. #4
  Zarejestrowany
  Dołączył
  May 2008
  Posty
  29

  Domyślnie Odp: Problem z head.php.

  A co mam z tym zrobić

 5. #5
  Zarejestrowany
  Dołączył
  May 2008
  Posty
  29

  Domyślnie Odp: Problem z head.php.

  Kod:
  <?php
  /**
   * File functions:
   * Main file of game, compress site, get information about player from database and more
   *
   * @name     : head.php       
   * @copyright   : (C) 2004,2005,2006 Vallheru Team based on Gamers-Fusion ver 2.5
   * @author    : thindil <thindil@users.sourceforge.net>
   * @version    : 1.0.4
   * @since    : 20.06.2006
   *
   */
  
  //
  //
  //  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  // it under the terms of the GNU General Public License as published by
  // the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  // (at your option) any later version.
  //
  // This program is distributed in the hope that it will be useful,
  // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  // GNU General Public License for more details.
  //
  // You should have received a copy of the GNU General Public License
  // along with this program; if not, write to the Free Software
  // Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  //
  // 
  
  /**
  * GZIP compression
  */
  /*
  $do_gzip_compress = FALSE;
  $compress = FALSE;
  $phpver = phpversion();
  $useragent = (isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]) ) ? $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] : $HTTP_USER_AGENT;
  if ( $phpver >= '4.0.4pl1' && ( strstr($useragent,'compatible') || strstr($useragent,'Gecko') ) ) 
  {
   if ( extension_loaded('zlib') ) 
   {
    $compress = TRUE;
    ob_start('ob_gzhandler');
   }
  } 
   elseif ( $phpver > '4.0' ) 
  {
   if ( strstr($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'gzip') ) 
   {
    if ( extension_loaded('zlib') ) 
    {
     $do_gzip_compress = TRUE;
     $compress = TRUE;
     ob_start();
     ob_implicit_flush(0);
     header('Content-Encoding: gzip');
    }
   }
  }*/
  
  $start_time = microtime();
  
  /**
  * Check avaible languages
  */ 
  $path = 'languages/';
  $dir = opendir($path);
  $arrLanguage = array();
  $i = 0;
  while ($file = readdir($dir))
  {
   if (!ereg(".htm*$", $file))
   {
    if (!ereg("\.$", $file))
    {
     $arrLanguage[$i] = $file;
     $i = $i + 1;
    }
   }
  }
  closedir($dir);
  
  /**
  * Get the localization for game
  */
  $strLanguage = $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
  foreach ($arrLanguage as $strTrans)
  {
   $strSearch = "^".$strTrans;
   if (eregi($strSearch, $strLanguage))
   {
    $strTranslation = $strTrans;
    break;
   }
  }
  if (!isset($strTranslation))
  {
   $strTranslation = 'pl';
  }
  require_once("languages/".$strTranslation."/head.php");
  
  require_once('includes/sessions.php');
  require_once 'libs/Smarty.class.php';
  require_once ('includes/config.php');
  require_once('class/player_class.php');
  
  $smarty = new Smarty;
  
  $smarty-> compile_check = true;
  
  $db -> LogSQL();
  
  /**
  * Errors reporting level
  */
  error_reporting(E_ALL);
  
  /**
  * function to catch errors and write it to bugtrack
  */
  function catcherror($errortype, $errorinfo, $errorfile, $errorline) 
  {
   global $db;
   global $smarty;
   $reported = 0;
   $file = explode("/", $errorfile);
   $elements = count($file);
   $numfile = $elements - 1;
   if (!isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
   {
    $_SERVER['HTTP_REFERER'] = '';
   }
   $referer = explode("/", $_SERVER['HTTP_REFERER']);
   $elements1 = count($referer);
   $numrefer = $elements1 - 1;
   $test = $db -> Execute("SELECT * FROM bugtrack");
   while (!$test -> EOF) 
   {
    if ($test -> fields['file'] == $file[$numfile]) 
    {
     if ($test -> fields['line'] == $errorline) 
     {
      if ($test -> fields['info'] == $errorinfo) 
      {
       if ($test -> fields['type'] == $errortype) 
       {
        if ($test -> fields['referer'] == $referer[$numrefer]) 
        {
         $db -> Execute("UPDATE bugtrack SET amount=amount+1 WHERE id=".$test -> fields['id']);
         $reported = 1;
         break;
        }
       }
      }
     }
    }
    $test -> MoveNext();
   }
   $test -> Close();
   if (!$reported) 
   {
    $db -> Execute("INSERT INTO bugtrack (type, info, file, line, referer) VALUES(".$errortype.", '".$errorinfo."', '".$file[$numfile]."', ".$errorline.", '".$referer[$numrefer]."')");
   }
   if ($errortype == E_USER_ERROR || $errortype == E_ERROR) 
   {
    $smarty -> assign("Message", E_ERRORS);
    $smarty -> display('error1.tpl');
    exit;
   } 
  }
  
  /**
  * set catching errors
  */
  set_error_handler('catcherror');
  
  $smarty -> assign("Charset", CHARSET);
  
  /**
  * Login to game and set session variables
  */
  if (isset ($_POST['pass']) && $title == 'Wie&para;ci') 
  {
   if (!$_POST['email'] || !$_POST['pass']) 
   {
    $smarty -> assign (array("Error" => EMPTY_LOGIN, 
     "Gamename" => $gamename, 
     "Meta" => ''));
    $smarty -> display ('error.tpl');
    exit;
   }
   $pass = MD5($_POST['pass']);
   $strEmail = $db -> qstr($_POST['email'], get_magic_quotes_gpc());
   $query = $db -> Execute("SELECT id, user, email, rank, freeze FROM players WHERE email=".$strEmail." AND pass='".$pass."'");
   $logres = $query -> RecordCount();
   $ban = $db -> Execute("SELECT type, amount FROM ban ORDER BY type");
   $numban = $ban -> RecordCount();
   $arrban = array(array());
   $i = 0;
   while (!$ban -> EOF) 
   {
    $arrban[$i][0] = $ban -> fields['type'];
    $arrban[$i][1] = $ban -> fields['amount'];
    $ban -> MoveNext();
    $i = $i + 1;
   }
   $ban -> Close();
   $banned = 0;
   if (isset($arrban[0][0])) 
   {
    foreach ($arrban as $ban) 
    {
     if ($ban[0] == 'IP') 
     {
      if ($ban[1] == $_SERVER['REMOTE_ADDR']) 
      {
       $banned = 1;
       break;
      }
     }
     if ($ban[0] == 'ID') 
     {
      if ($ban[1] == $query -> fields['id']) 
      {
       $banned = 1;
       break;
      }
     }
     if ($ban[0] == 'nick') 
     {
      if ($ban[1] == $query -> fields['user']) 
      {
       $banned = 1;
       break;
      }
     }
     if ($ban[0] == 'mailadres') 
     {
      if ($ban[1] == $query -> fields['email']) 
      {
       $banned = 1;
       break;
      }
     }
    }
   }
   if ($banned) 
   {
    $smarty -> assign (array("Error" => BANNED, 
     "Gamename" => $gamename, 
     "Meta" => ''));
    $smarty -> display ('error.tpl');
    exit;
   }
   if ($logres <= 0) 
   {
    $smarty -> assign (array("Error" => E_LOGIN, 
     "Gamename" => $gamename, 
     "Meta" => ''));
    $smarty -> display ('error.tpl');
    exit;
   } 
    else 
   {
    $pl = $db -> Execute("SELECT lpv FROM players WHERE rank!='Admin' AND rank!='Staff'");
    $ctime = time();
    $numo = 0;
    while (!$pl -> EOF) 
    {
     $span = ($ctime - $pl -> fields['lpv']);
     if ($span <= 180) 
     {
      $numo = ($numo + 1);
     }
     $pl -> MoveNext();
    }
    $pl -> Close();
    if ($numo >= 70 && $query -> fields['rank'] != 'Admin' && $query -> fields['rank'] != 'Staff' && $query -> fields['rank'] != "Królewski Błazen") 
    {
     $smarty -> assign(array("Error" => MAX_PLAYERS, 
      "Gamename" => $gamename, 
      "Meta" => ''));
     $smarty -> display('error.tpl');
     exit;
    }
    if ($query -> fields['freeze'])
    {
     $smarty -> assign(array("Error" => ACCOUNT_BLOCKED.$query -> fields['freeze'].ACCOUNT_DAYS,
      "Gamename" => $gamename,
      "Meta" => ''));
     $smarty -> display('error.tpl');
     exit;
    }
    $_SESSION['email'] = $_POST['email'];
    $_SESSION['pass'] = $_POST['pass'];
    $db -> Execute("UPDATE players SET logins=logins+1, rest='N' WHERE email=".$strEmail."");
    $objFight = $db -> Execute("SELECT fight FROM players WHERE email=".$strEmail);
    if ($objFight -> fields['fight'])
    {
     $db -> Execute("UPDATE players SET hp=0, exp=exp-100, fight=0 WHERE email=".$strEmail);
    }
    $objFight -> Close();
    $query -> Close();
   }
  }
  
  /**
  * End session
  */
  if (empty($_SESSION['email']) || empty($_SESSION['pass'])) {
    $smarty -> assign (array("Error" => E_SESSIONS, 
     "Gamename" => $gamename, 
     "Meta" => ''));
    $smarty -> display ('error.tpl');
    exit;
  }
  
  $time = date("H:i:s");
  $data = date("y-m-d");
  $hour = explode(":", $time);
  $day = explode("-",$data);
  $newhour = $hour[0];
  if ($newhour > 23) 
  {
   $newhour = $newhour - 24;
   $day[2] = $day[2]+1;
  }
  $arrtime = array($newhour, $hour[1], $hour[2]);
  $arrdate = array($day[0], $day[1], $day[2]);
  $newtime = implode(":",$arrtime);
  $newdata = implode("-",$arrdate);
  $arrtemp = array($newdata, $newtime);
  $newdate = implode(" ",$arrtemp);
  $pass = MD5($_SESSION['pass']);
  
  $stat = $db -> Execute("SELECT id, email, ip FROM players WHERE email='".$_SESSION['email']."' AND pass='".$pass."'");
  
  if (empty ($stat -> fields['id'])) 
  {
   $smarty -> assign (array("Error" => E_PLAYER, "Gamename" => $gamename, "Meta" => ''));
   $smarty -> display ('error.tpl');
   exit;
  }
  
  $ctime = time();
  $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  $title = strip_tags($title);
  $db -> Execute("UPDATE players SET lpv=".$ctime.", ip='".$ip."', page='".$title."' WHERE id=".$stat -> fields['id']);
  
  $player = new Player($stat -> fields['id']);
  $stat -> Close();
  
  $objOpen = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='open'");
  if ($objOpen -> fields['value'] == 'N' && $player -> rank != 'Admin') 
  {
   $objReason = $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='close_reason'");
   $smarty -> assign (array("Error" => REASON."<br />".$objReason -> fields['value'], "Gamename" => $gamename, "Meta" => ''));
   $objReason -> Close();
   $smarty -> display ('error.tpl');
   exit;
  }
  $objOpen -> Close();
  
  /**
  * Get the localization for game
  */

 6. #6
  Zarejestrowany
  Dołączył
  May 2008
  Posty
  29

  Domyślnie Odp: Problem z head.php.

  Kod:
  require_once("languages/".$player -> lang."/head1.php");
  
  if ($player -> graphic != '')
  {
   $smarty -> template_dir = "./templates/".$player -> graphic;
   $smarty -> compile_dir = "./templates_c/".$player -> graphic;
  }
   else
  {
   $smarty -> template_dir = './templates';
   $smarty -> compile_dir = './templates_c';
  }
  
  if ($player -> level < 100)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 50);
  }
  if ($player -> level > 99 && $player -> level < 200)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 250);
  }
  if ($player -> level > 199 && $player -> level < 300)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 500);
  }
  if ($player -> level > 299 && $player -> level < 400)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 1000);
  }
  if ($player -> level > 399 && $player -> level < 500)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 2500);
  }
  if ($player -> level > 499 && $player -> level < 600)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 5000);
  }
  if ($player -> level > 599 && $player -> level < 700)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 10000);
  }
  if ($player -> level > 699 && $player -> level < 800)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 25000);
  }
  if ($player -> level > 799 && $player -> level < 900)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 50000);
  }
  if ($player -> level > 899 && $player -> level < 1000)
  {
   $expn = (pow($player -> level,2) * 100000);
  }
  $pct = (($player -> exp / $expn) * 100);
  $pct = round($pct,"0");
  $query = $db -> Execute("SELECT id FROM players WHERE refs=".$player -> id);
  $ref = $query -> RecordCount();
  $query -> Close();
  
  $query = $db -> Execute("SELECT id FROM log WHERE unread='F' AND owner=".$player -> id);
  $numlog = $query -> RecordCount();
  $query -> Close();
  
  $smarty -> assign (array ("Time" => $newtime,
   "Date" => $newdate,
   "Title" => $title1,
   "Name" => $player -> user,
   "Id" => $player -> id,
   "Level" => $player -> level,
   "Exp" => $player -> exp,
   "Expneed" => $expn,
   "Percent" => $pct,
   "Health" => $player -> hp,
   "Maxhealth" => $player -> max_hp,
   "Mana" => $player -> mana,
   "Energy" => $player -> energy,
   "Maxenergy" => $player -> max_energy,
   "Gold" => $player -> credits,
   "Bank" => $player -> bank,
   "Mithril" => $player -> platinum,
   "Referals" => $ref,
   "Numlog" => $numlog,
   "Style" => $player -> style,
   "Gamename" => $gamename,
   "Hospital" => '',
   "Battle" => '',
   "Tribe" => '',
   "Lbank" => '',
   "Special" => '',
   "Tforum" => '',
   "Spells" => '',
   "Location" => '',
   "Plevel" => LEVEL,
   "Exppts" => EXP_PTS,
   "Healthpts" => HEALTH_PTS,
   "Manapts" => MANA_PTS,
   "Energypts" => ENERGY_PTS,
   "Goldinhand" => GOLD_IN_HAND,
   "Goldinbank" => GOLD_IN_BANK,
   "Hmithril" => MITHRIL,
   "Vallars" => VALLARS,
   "Navigation" => NAVIGATION,
   "Gametime" => GAME_TIME,
   "Nstatistics" => N_STATISTICS,
   "Nitems" => N_ITEMS,
   "Nequipment" => N_EQUIPMENT,
   "Nlog" => N_LOG,
   "Nnotes" => N_NOTES,
   "Npost" => N_POST,
   "Nforums" => N_FORUMS,
   "Ninn" => N_INN,
   "Noptions" => N_OPTIONS,
   "Nlogout" => N_LOGOUT,
   "Nhelp" => N_HELP,
   "Nmap" => N_MAP));
  
  if ($player -> clas != 'Barbarzyńca')
  {
   $smarty -> assign ("Spells", "- <a href=\"czary.php\">".SPELLS_BOOK."</a><br />");
  }
  
  if ($player -> location == 'Altara' || $player -> location == 'Ardulith')
  {
   if ($player -> hp > 0)
   {
    $healneed = ($player -> max_hp - $player -> hp);
   }
    else
   {
    $healneed = (50 * $player -> level);
   }
   if ($healneed < 0)
   {
    $healneed = 0;
   }
   $smarty -> assign (array ("Location" => "- <a href=\"city.php\">".CITY."</a><br />",
    "Battle" => "- <a href=\"battle.php\">".B_ARENA."</a><br />",
    "Hospital" => "- <a href=\"hospital.php\">".HOSPITAL."</a> [".$healneed." sz]<br />"));
   if ($player -> tribe)
   {
    $smarty -> assign ("Tribe", "- <a href=\"tribes.php?view=my\">".MY_TRIBE."</a><br />");
   }
  }
  if ($player -> location == 'Podróż')
  {
   $test = $db -> Execute("SELECT quest FROM questaction WHERE player=".$player -> id." AND action!='end'");
   if ($test -> fields['quest'] != 0)
   {
    $qlocation = $db -> Execute("SELECT location FROM quests WHERE qid=".$test -> fields['quest']);
    $smarty -> assign("Location", "- <a href=\"".$qlocation -> fields['location']."?step=quest\">".RETURN_TO."</a><br />");
    $qlocation -> Close();
   }
    else
   {
    if (!isset($_GET['step']))
    {
     $_GET['step'] = 'caravan';
    }
    $smarty -> assign("Location", "- <a href=\"travel.php?akcja=".$_GET['akcja']."&amp;step=".$_GET['step']."\">".RETURN_TO2."</a><br />");
   }
   $test -> Close();
  }
  if ($player -> location == 'Góry')
  {
   if ($player -> fight == 0) {
    $smarty -> assign ("Location", "- <a href=\"gory.php\">".MOUNTAINS."</a><br />");
   }
    else
   {
    $smarty -> assign ("Location", "- <a href=\"explore.php?akcja=gory\">".MOUNTAINS."</a><br />");
   }
  }
  if ($player -> location == 'Las')
  {
   if ($player -> fight == 0)
   {
    $smarty -> assign ("Location", "- <a href=\"las.php\">".FOREST."</a><br />");
   }
    else
   {
    $smarty -> assign ("Location", "- <a href=\"explore.php?akcja=las\">".FOREST."</a><br />");
   }
  }
  if ($player -> location == 'Lochy')
  {
   $smarty -> assign ("Location", "- <a href=\"jail.php\">".JAIL."</a><br />");
  }
  if ($player -> location == 'Portal')
  {
   $smarty -> assign ("Location", "- <a href=\"portal.php\">".PORTAL."</a><br />");
  }
  $unread = $db -> Execute("SELECT id FROM mail WHERE owner=".$player -> id." AND zapis='N' AND unread='F' AND send=0");
  $intUnreadmails = $unread -> RecordCount();
  $unread -> Close();
  if ($intUnreadmails)
  {
   $strUnread = "<blink>".$intUnreadmails."</blink>";
  }
   else
  {
   $strUnread = $intUnreadmails;
  }
  $smarty -> assign ("Unread", $strUnread);
  
  if ($player -> location == 'Altara' || $player -> location == 'Ardulith')
  {
   $smarty -> assign ("Lbank", "- <a href=\"bank.php\">".BANK."</a><br /><br />");
  }
  
  if ($player -> tribe)
  {
   $smarty -> assign ("Tforum", "- <a href=\"tforums.php?view=topics\">".T_FORUM."</a><br />");
  }
  
  $pl = $db -> Execute("SELECT lpv FROM players WHERE page='Chat'");
  $ctime = time();
  $numoc = 0;
  while (!$pl -> EOF)
  {
   $span = ($ctime - $pl -> fields['lpv']);
   if ($span <= 180)
   {
    $numoc = ($numoc + 1);
   }
   $pl -> MoveNext();
  }
  $numoc = ($numoc + 0);
  $smarty -> assign ("Players", $numoc);
  
  if ($player -> rank == 'Admin')
  {
   $smarty -> assign ("Special", "- <a href=\"admin.php\">".KING."</a><br />");
  }
  
  if ($player -> rank == 'Staff')
  {
   $smarty -> assign ("Special", "- <a href=\"staff.php\">".PRINCE."</a><br />");
  }
  
  if ($player -> rank == 'Sędzia')
  {
   $smarty -> assign ("Special", "- <a href=\"sedzia.php\">".JUDGE."</a><br />");
  }
  
  $smarty -> display ('header.tpl');
  
  /**
  * Function which exit from script when error is reported
  */
  function error($text)
  {
   global $smarty;
   global $db;
   global $start_time;
   global $player;
   global $numquery;
   global $compress;
   global $sqltime;
   global $phptime;
   global $gamename;
   if (!ereg("<a href",$text))
   {
    $text = $text." (<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."\">".BACK."</a>)";
   }
   $smarty -> assign(array("Message" => $text,
    "Gamename" => $gamename,
    "Meta" => ''));
   $smarty -> display ('error1.tpl');
   require_once("includes/foot.php");
   exit;
  }
  
  /**
  * Delete session when player escape from fight
  */
  if ($player -> fight != 0 && ($title !="Arena Walk" && $title != "Labirynt" && $title != "Portal") && ($player -> location == 'Altara' || $player -> location == 'Ardulith' || $player -> location == 'Portal'))
  {
   $db -> Execute("UPDATE players SET hp=0, fight=0, bless='', blessval=0 WHERE id=".$player -> id);
   if (!isset($_SESSION['amount']))
   {
    $_SESSION['amount'] = 1;
   }
   for ($k = 0; $k < $_SESSION['amount']; $k ++)
   {
    $strIndex = "mon".$k;
    unset($_SESSION[$strIndex]);
   }
   unset($_SESSION['exhaust'], $_SESSION['round'], $_SESSION['points'], $_SESSION['amount']);
   error (ESCAPE);
  }
  
  /**
  * Delete sessions variables when player exit forums
  */
  if (isset($_SESSION['forums']) && !ereg("forums.php", $_SERVER['PHP_SELF']))
  {
   unset($_SESSION['forums']);
  }
  
  if (isset($_SESSION['tforums']) && !ereg("tforums.php", $_SERVER['PHP_SELF']))
  {
   unset($_SESSION['tforums']);
  }
  
  ?>

 7. #7
  Zarejestrowany
  Dołączył
  May 2008
  Posty
  29

  Domyślnie Odp: Problem z head.php.

  To jest plik includes/head.php tylko w 2 częściach.
  4 postu pod rzad

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Problem z head
  Przez Awek w dziale Kosz
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 23-03-2010, 18:43
 2. Problem z Head w linii 139 i 159
  Przez Vid3l w dziale Support Vallheru
  Odpowiedzi: 1
  Ostatni post / autor: 07-06-2009, 10:05
 3. Problem z head
  Przez Aragorn5 w dziale Support Vallheru
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 25-03-2008, 16:43
 4. Błąd z head.php ;/
  Przez sebabb w dziale Support Vallheru
  Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 29-02-2008, 10:26
 5. Bład w Head.php
  Przez Dorek w dziale Support Vallheru
  Odpowiedzi: 5
  Ostatni post / autor: 19-02-2008, 18:48

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •