Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8

Wątek: logowanie i rejestracja prosze o pompc

 1. #1
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Dec 2009
  Posty
  3

  Domyślnie logowanie i rejestracja prosze o pompc

  Witam.
  Dopiero uczę się php i mysql więc prosze o pomoc.
  Jak zrobić aby żeby się zalogować trzeba podać login i hasło, anie email i hasło?
  Próbowałem googlować i wklejać gotowe kody ale nic mi nie wychodzi.
  I jeszcze jedno jak zrobić aby hasło mogło się składać z dowolnych liter bez cyfr i dużych znaków , no chyba że user tego chce. Jedynie żeby musiało mieć co najmniej 6 znaków.
  proszę wklejcie jak ma wyglądać plik index.php po przeróbce, a jeżeli jakiś wycinek kodu to napiszcie gdzie go wstawić, z góry wielkie dzięki.
  Ostatnio edytowane przez kamil-s ; 09-12-2009 o 16:19

 2. #2
  Zbanowany
  Dołączył
  Mar 2009
  Posty
  1,335

  Domyślnie

  Może byś podał skrypt logowania ;> ??

 3. #3
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Dec 2009
  Posty
  3

  Domyślnie

  Chodzi mi o Vallheru 1.3 beta nie wiem jaki plik jest odpowiedzialny za logowanie z php mam do czynienia od niedawna. Czy to index.php? Jeżeli tak to tutaj kod
  Kod php:
  <?php

  require_once ('includes/config.php');
  if (!
  $gamename
  {
      
  $host $_SERVER['HTTP_HOST'];
      
  $path str_replace("index.php","",$_SERVER['PHP_SELF']);
      
  $address "http://".$host.$path."install/install.php";
      
  $meta "<META HTTP-EQUIV=\"REFRESH\" CONTENT=\"0; URL=".$address."\">";
      print 
  "<html><head>".$meta."</head><body></body></html>";
      exit;

      else 
  {

      require_once (
  'libs/Smarty.class.php');

      
  $smarty = new Smarty;
      
  $smarty->compile_check true;

      
  /**
      * Check avaible languages
      */    
      
  $path 'languages/';
      
  $dir opendir($path);
      
  $arrLanguage = array();
      
  $i 0;
      while (
  $file readdir($dir))
      {
          if (!
  ereg(".htm*$"$file))
          {
              if (!
  ereg("\.$"$file))
              {
                  
  $arrLanguage[$i] = $file;
                  
  $i $i 1;
              }
          }
      }
      
  closedir($dir);

      
  /**
      * Get the localization for game
      */
      
  $strLanguage $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
      foreach (
  $arrLanguage as $strTrans)
      {
          
  $strSearch "^".$strTrans;
          if (
  eregi($strSearch$strLanguage))
          {
              
  $strTranslation $strTrans;
              break;
          }
      }
      if (!isset(
  $strTranslation))
      {
          
  $strTranslation 'pl';
      }
      if (isset(
  $_GET['lang']))
      {
          if (
  in_array($_GET['lang'], $arrLanguage))
          {
              
  $strTranslation $_GET['lang'];
          }
      }
              
      require_once(
  "languages/".$strTranslation."/index.php");

      
  $smarty -> assign(array("Gamename" => $gamename
                              
  "Gameadress" => $gameadress,
                              
  "Meta" => '',
                              
  "Welcome" => WELCOME,
                              
  "Register" => REGISTER,
                              
  "Rules" => RULES,
                              
  "Forums" => FORUMS,
                              
  "Irc" => IRC));

      
  $objOpengame $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='open'");
      
  /**
      * When game is close
      */
      
  if ($objOpengame -> fields['value'] == 'N'
      {
          
  $objReason $db -> Execute("SELECT value FROM settings WHERE setting='close_reason'");
          
  $smarty -> assign ("Error"REASON.":<br />".$objReason -> fields['value']);
          
  $objReason -> Close();
          
  $smarty -> display ('error.tpl');
          exit;
      }
      
  $objOpengame -> Close();

      
  $time date("H:i:s");
      
  $hour explode(":"$time);
      
  $newhour $hour[0] + 0;
      if (
  $newhour 23
      {
          
  $newhour $newhour 24;
      }
      
  $arrtime = array($newhour$hour[1], $hour[2]);
      
  $newtime implode(":",$arrtime);

      
  $query $db -> Execute("SELECT count(*) FROM `players`");
      
  $nump $query -> fields['count(*)'];
      
  $query -> Close();
      
      
  $span = (time() - 180);
      
  $objQuery $db -> Execute("SELECT count(*) FROM `players` WHERE `lpv`>=".$span);
      
  $intNumo $objQuery -> fields['count(*)'];
      
  $objQuery -> Close();

      
  $objMetakey $db -> Execute("SELECT `value` FROM `settings` WHERE `setting`='metakeywords'");
      
  $objMetadesc $db -> Execute("SELECT `value` FROM `settings` WHERE `setting`='metadescr'");

      
  $smarty->assign(array("Time" => $newtime
                            
  "Players" => $nump
                            
  "Online" => $intNumo
                            
  "Email" => EMAIL,
                            
  "Password" => PASSWORD,
                            
  "Login" => LOGIN,
                            
  "Lostpasswd" => LOST_PASSWORD,
                            
  "Ctime" => CURRENT_TIME,
                            
  "Whave" => WE_HAVE,
                            
  "Registered" => REGISTERED,
                            
  "Metakeywords" => $objMetakey -> fields['value'],
                            
  "Metadescription" => $objMetadesc -> fields['value'],
                            
  "Ingame" => IN_GAME));
      
  $objMetakey -> Close();
      
  $objMetadesc -> Close();

      
  /**
      * Main Page
      */
      
  if (!isset ($_GET['step'])) 
      {
      
          
  $update $db -> SelectLimit("SELECT * FROM updates WHERE lang='".$strTranslation."' ORDER BY id DESC"3);
          
  $arrnews = array();
          
  $i 0;
          while (!
  $update -> EOF
          {
              if (isset(
  $update -> fields['time']))
              {
                  
  $time " ".DAY." <b>".$update -> fields['time']."</b>";
              }
                  else
              {
                  
  $time '';
              }
              
  $arrnews[$i] = "<center><b>".$update -> fields['title']."</b> ".WRITE_BY." <b>".$update -> fields['starter']."</b>".$time."...</center>\"".$update -> fields['updates']."\".<br /><br />";
              
  $i $i 1;
              
  $update -> MoveNext();        
          }
          
  $update -> Close();

          
  $adminmail1 str_replace("@","[at]",$adminmail);

          
  $objCodexdate $db -> Execute("SELECT `date` FROM `court` WHERE `title`='".CODEX." ".$gamename."'");
      
          
  $smarty->assign( array ("Update" => $arrnews
                                  
  "Adminname" => $adminname
                                  
  "Adminmail" => $adminmail
                                  
  "Adminmail1" => $adminmail1,
                                  
  "Whatis" => WHAT_IS,
                                  
  "Description" => DESCRIPTION,
                                  
  "Codex" => CODEX,
                                  
  "Codex2" => CODEX2,
                                  
  "News" => NEWS,
                                  
  "Charset" => CHARSET,
                                  
  "Codexdate" => $objCodexdate -> fields['date'],
                                  
  "Pagetitle" => WELCOME));
          
  $smarty->display('index.tpl');
          
  $objCodexdate -> Close();
      }

      
  /**
      * Game rules
      */
      
  if (isset ($_GET['step']) && $_GET['step'] == 'rules'
      {
          
  $objRules $db -> Execute("SELECT body FROM court WHERE title='".CODEX." ".$gamename."'");
          
  $smarty -> assign(array("Title" => PAGE_NAME,
                                  
  "Rules2" => $objRules -> fields['body'],
                                  
  "Charset" => CHARSET,
                                  
  "Pagetitle" => RULES));
          
  $smarty -> display('rules.tpl');
          
  $objRules -> Close();
      }

      
  /**
      * Password reminder
      */
      
  if (isset($_GET['step']) && $_GET['step'] == 'lostpasswd'
      {
          
  $strMessage '';
          if (isset(
  $_GET['action']) && $_GET['action'] == 'haslo'
          {
              if (!
  $_POST['email']) 
              {
                  
  $smarty -> assign ("Error"ERROR_MAIL);
                  
  $smarty -> display ('error.tpl');
                  exit;
              }
              
  $_POST['email'] =  strip_tags($_POST['email']);
              
  $query $db -> Execute("SELECT `id` FROM `players` WHERE `email`='".$_POST['email']."'");
              
  $intId $query -> fields['id'];
              
  $query -> Close();
          
              if (!
  $intId
              {
                  
  $smarty -> assign ("Error"ERROR_NOEMAIL);
                  
  $smarty -> display ('error.tpl');
                  exit;
              }
              
  $new_pass substr(md5(uniqid(rand(), true)), 39);
              
  $intNumber substr(md5(uniqid(rand(), true)), 39);
              
  $strLink $gameadress."/index.php?step=lostpasswd&code=".$intNumber."&email=".$_POST['email'];
              
  $adress $_POST['email'];
              
  $message MESSAGE_PART1." ".$gamename.".".MESSAGE_PART2." \n".$new_pass."\n ".MESSAGE_PART3."\n ".$strLink."\n".MESSAGE_PART4." ".$gamename."\n".$adminname;
              
  $subject MESSAGE_SUBJECT." ".$gamename;
              require_once(
  'mailer/mailerconfig.php');
              if (!
  $mail -> Send()) 
              {
                  
  $smarty -> assign ("Error"MESSAGE_NOT_SEND." ".$mail -> ErrorInfo);
                  
  $smarty -> display ('error.tpl');
                  exit;
              }
              
  $strPass md5($new_pass);
              
  $db -> Execute("INSERT INTO `lost_pass` (`number`, `email`, `newpass`, `id`) VALUES('".$intNumber."', '".$_POST['email']."', '".$strPass."', ".$intId.")") or $db -> ErrorMsg();
          }

          
  /**
           * Write new password to database
           */
          
  if (isset($_GET['code']) && isset($_GET['email']))
          {
              
  $strEmail =  strip_tags($_GET['email']);
              
  $strCode =  strip_tags($_GET['code']);
              if (empty(
  $strCode) || empty($strEmail)) 
              {
                  
  $smarty -> assign ("Error"ERROR);
                  
  $smarty -> display ('error.tpl');
                  exit;
              }
              
  $objTest $db -> Execute("SELECT `newpass`, `id` FROM `lost_pass` WHERE `number`='".$strCode."' AND `email`='".$strEmail."'");
              if (!
  $objTest -> fields['newpass'])
              {
                  
  $smarty -> assign ("Error"ERROR);
                  
  $smarty -> display ('error.tpl');
                  exit;
              }
              
  $db -> Execute("UPDATE `players` SET `pass`='".$objTest -> fields['newpass']."' WHERE `email`='".$strEmail."' AND `id`=".$objTest -> fields['id']);
              
  $db -> Execute("DELETE FROM `lost_pass` WHERE `number`='".$strCode."' AND `email`='".$strEmail."' AND `id`=".$objTest -> fields['id']);
              
  $objTest -> Close();
              
  $strMessage PASS_CHANGED;
          }

          
  /**
          * Initializantion of variable
          */
          
  if (!isset($_GET['action'])) 
          {
              
  $_GET['action'] = '';
          }
          
  $smarty -> assign(array("Action" => $_GET['action'],
                                  
  "Lostpassword2" => LOST_PASSWORD2,
                                  
  "Success" => SUCCESS,
                                  
  "Email" => EMAIL,
                                  
  "Send" => SEND,
                                  
  "Charset" => CHARSET,
                                  
  "Message" => $strMessage,
                                  
  "Pagetitle" => LOST_PASSWORD));
          
  $smarty -> display ('passwd.tpl');
      }

      
  /**
       * Write new email to database
       */
      
  if (isset($_GET['code']) && isset($_GET['email']) && (isset($_GET['step']) && $_GET['step'] == 'newemail'))
      {
          
  $strEmail =  strip_tags($_GET['email']);
          
  $strCode =  strip_tags($_GET['code']);
          if (empty(
  $strCode) || empty($strEmail)) 
          {
              
  $smarty -> assign ("Error"ERROR);
              
  $smarty -> display ('error.tpl');
              exit;
          }
          
  $objTest $db -> Execute("SELECT `email`, `id` FROM `lost_pass` WHERE `number`='".$strCode."' AND `newemail`='".$strEmail."'");
          if (!
  $objTest -> fields['email'])
          {
              
  $smarty -> assign ("Error"ERROR);
              
  $smarty -> display ('error.tpl');
              exit;
          }
          
  $db -> Execute("UPDATE `players` SET `email`='".$strEmail."' WHERE `email`='".$objTest -> fields['email']."' AND `id`=".$objTest -> fields['id']);
          
  $db -> Execute("DELETE FROM `lost_pass` WHERE `number`='".$strCode."' AND `newemail`='".$strEmail."' AND `id`=".$objTest -> fields['id']);
          
  $objTest -> Close();
          
  $smarty -> assign(array("Error" => MAIL_CHANGED,
                                  
  "Charset" => CHARSET));
          
  $smarty -> display('error.tpl');
          exit;
      }

      
  $db -> Close();
  }
  ?>

 4. #4
  Dix
  Dix jest nieaktywny
  Zarejestrowany
  Dołączył
  May 2009
  Posty
  684

 5. #5
  Zarejestrowany
  Dołączył
  Dec 2009
  Posty
  3

  Domyślnie

  Dzięki spróbuje jeszcze to przerobić.

 6. #6
  Programista
  Dołączył
  Dec 2008
  Posty
  776

  Domyślnie

  Zmieniasz tylko formularz (czyli w <input name="email" type="text"> email zamieniasz na login), a w includes/head.php zamiast tego:

  Kod php:
      $strEmail $db -> qstr($_POST['email'], get_magic_quotes_gpc());
      
  $query $db -> Execute("SELECT `id`, `user`, `email`, `rank`, `freeze` FROM `players` WHERE `email`=".$strEmail." AND `pass`='".$pass."'"); 
  wstawiasz to:

  Kod php:
      $strLogin $db -> qstr($_POST['login'], get_magic_quotes_gpc());
      
  $query $db -> Execute("SELECT `id`, `user`, `email`, `rank`, `freeze` FROM `players` WHERE `user`=".$strLogin." AND `pass`='".$pass."'"); 
  Kod php:
  echo 'A kij wam w oko!'
  Każdą decyzję analizuje na podstawie tysięcy IF'ów i ELSE'ów. ... na zasadzie (if) obiecałem (then) dzwonię - nonsopedia, informatyk

 7. #7
  Grupa MmoCenter Awatar Kiri
  Dołączył
  Sep 2007
  Posty
  1,741

  Domyślnie

  Posta moze zostawić jako email, tylko by się odwoływał do pola login,a nie email w WHERE, co też trzeba zrobić dla chatmsgs.php i logout.php
  Sio, nie pomagam via PM ! 8. #8
  Programista
  Dołączył
  Dec 2008
  Posty
  776

  Domyślnie

  Wiesz Kiri może... ale tak nieładnie by to wyglądało
  Kod php:
  echo 'A kij wam w oko!'
  Każdą decyzję analizuje na podstawie tysięcy IF'ów i ELSE'ów. ... na zasadzie (if) obiecałem (then) dzwonię - nonsopedia, informatyk

Informacje o wątku

Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

 1. Rejestracja i Logowanie
  Przez zabka229 w dziale BackYardBoxin
  Odpowiedzi: 11
  Ostatni post / autor: 20-09-2010, 21:42
 2. [PROBLEM] Rejestracja + Logowanie...
  Przez lolsik22 w dziale Problemy przy tworzeniu własnej gry
  Odpowiedzi: 19
  Ostatni post / autor: 24-05-2010, 19:02
 3. Logowanie i Rejestracja
  Przez Meares w dziale PHP / MySql
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 03-02-2009, 16:57
 4. rejestracja i logowanie
  Przez wwss w dziale Budowa gry via www
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 18-05-2008, 20:23
 5. Logowanie i Rejestracja...
  Przez Tracha w dziale Gamers Fusion
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post / autor: 28-03-2008, 18:39

Tagi dla tego wątku

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •